Med razlogi proti je bilo slišati, da lokacija ni primerna, nekateri so precej kritični tudi do tega, kako se je občina sploh lotila načrtovanega projekta. »Moti nas, da o večmilijonskem projektu ne vemo ničesar,« je razlog za zavrnitev odloka pojasnil svetnik Uroš Mohorko Meglič.Svetniki so na zadnji seji s šestimi glasovi proti in štirimi za zavrnili dopolnjen osnutek odloka OPPN za del območja južno od šole, ki je predvideval gradnjo centra medgeneracijskega druženja.

Župan: Zelo pogumni ste pri takšnih odločitvah, ker nekateri komaj čakajo na dom

Župan Milan Gabrovec je bil nad odločitvijo večine svetnikov vidno šokiran: »Če veste, kakšni so postopki za pridobivanje prostora za gradnjo takšnih in podobnih projektov, potem danes niti eden ne bi dvignil roke proti, ampak bi se vsaj vzdržali – morda bi vas javnost potem malo drugače gledala. Postopki za pridobitev tako velikega območja za gradnjo takšnega objekta so grozno dolgotrajni. Povedano je bilo, da je prostor neprimeren – ne vem sicer, zakaj, morda zaradi bližine pokopališča, a takšni pomisleki so bili že ob gradnji vrtca, ki danes dobro dela. Če je to zemljišče res neprimerno – jaz sicer ne vidim nobenega razloga, tudi pripomb na to temo, razen v tej sobi, nisem slišal – morate vedeti, da bo potrebnih še naslednjih 10 do 15 let, da bomo sploh pridobili območje za gradnjo tega objekta. Zelo pogumni ste pri takšnih odločitvah, ker nekateri komaj čakajo na dom za upokojence.« Omenjeno zemljišče je namreč trenutno edino v občini, ki je v občinskem prostorskem načrtu že opredeljeno za tovrstno gradnjo.

mh-Milan Gabrovec
MH
Župan Milan Gabrovec je nad odločitvijo razočaran.

»Poudarjam, mi smo za to, da se dom za upokojence zgradi. Vsekakor je potreben, ampak se nam zdi, da nas nekdo zavaja in da ne vemo stvari, ki bi nam kot svetnikom morale biti znane pri večmilijonskem projektu,« je izpostavil svetnik Uroš Mohorko Meglič. 

Svetniki z vrsto pomislekov

Svetnik Uroš Mohorko Meglič, ki je v zvezi z načrtovanim projektom že v preteklosti izrazil več pomislekov, je v izjavi za naš časopis pojasnil, da lokacija ni primerna za gradnjo doma, prav tako je ponovno problematiziral način, kako se je občina lotila gradnje tega doma: »Po seji odbora za gospodarstvo, infrastrukturo, okolje in prostor je prišlo do različnih mnenj, o tem, da tudi lokacija kot taka ni ustrezna, da bi skupaj z županom poiskali nadomestno lokacijo, in kar je najpomembnejše, da bi sodelovali pri tem projektu. Namreč še danes nam ni znano, v kolikšni finančni meri, ne kaj in kako bo občina sploh sodelovala pri tem projektu. Govorimo o nekaj milijonih evrov vrednem projektu, a mi še danes ne vemo, kdo je ta investitor. Mi bi ga zelo radi spoznali. Poudarjam, mi smo za to, da se dom za upokojence zgradi. Vsekakor je potreben, ampak se nam zdi, da nas nekdo zavaja in da ne vemo stvari, ki bi nam kot svetnikom pri večmilijonskem projektu morale biti znane. Nihče ni proti domu, vendar ne na takšen način. Kot rečeno, svetniki nismo seznanjeni niti z eno stvarjo,« je razloge za zavrnitev odloka pojasnjeval Mohorko Meglič.

Mohorko Meglič meni, da bi bila primernejša lokacija drevesnica

Po njegovem mnenju bi bila primernejša lokacija za postavitev načrtovanega doma na območju drevesnice. Glede zemljišča, ki ga je občina ob soglasju svetnikov kupila za okoli 340.000 evrov za izgradnjo doma, pa je svetnik Mohorko Meglič še dejal: »Parcela bo ostala. Kupili smo jo, ker gre za parcelo strateškega pomena, saj je na dosegu šole, vrtca ... Kar zadeva lokacijo, je odlična, a neprimerna za medgeneracijski center. Občina bi zemljišča lahko parcelirala in parcele prodala, lahko bi zemljišče uporabili tudi za druge namene, kajti v središču Markovcev nimamo nobenega parka, pogrešamo igrišče za najmanjše …«

mh-Uroš Mohorko Meglič (na levi)
MH
Svetnik Uroš Mohorko Meglič (levo)