V zadnjem času so na ptujski občini iskali možnosti, kje bi bilo najbolj smiselno graditi novo garažno hišo in zagotoviti dodatna parkirna mesta.

Z vidika občine je trenutno najprimernejša lokacija v Ulici heroja Lacka, za pošto oziroma minoritskim samostanom, ki pa je po mnenju ZVKDS od vseh ponujenih najbolj sporna. Ostale tri predloge ocenjujejo kot boljše, a tudi zanje postavljajo stroge usmeritve, ki so po mnenju ptujske županje Nuške Gajšek celo neuresničljive.Več kot jasno je, da bo na Ptuju idealno lokacijo za izgradnjo garažne hiše zelo težko najti. »V tem trenutku kot resno lokacijo obravnavamo lokacijo v Ulici heroja Lacka. Pripravljena je vizualizacija, na podlagi katere poskušamo dobiti kulturnovarstvene pogoje. Seznanili so nas, da bodo oblikovali strokovno komisijo, ki bo obravnavala našo vlogo, saj jim v osnovi lokacija ni bila všeč,« je dejal direktor podjetja Javne službe Ptuj Alen Hodnik.

Kaj je pomembnejše: pogled na srednjeveški zid ali parkirna mesta

Direktor mariborske območne enote ZVKDS Srečko Štajnbaher je povedal, da zadnja možnost (parkirišče za minoritskim samostanom in pošto), ki jo je predlagala Občina, ni optimalna. »Spomeničarji« so namreč izpostavili, da je na tem mestu ob mestnem obzidju predstavljen nekdanji mestni jarek ter da se s posegom ne sme zapreti pogleda nanj in na minoritski samostan: »Zaradi zahtevnosti predvidenega posega smo predlagali, da bo zadevo reševala posebna strokovna komisija, ki bo ob ogledu terena in upoštevanju varstvenih režimov za to območje podala usmeritve za predviden poseg. Glede na zahtevnost posega smo Mestno občino Ptuj obvestili, da mora projektiranje izvesti usposobljena projektantska organizacija, ki ima vsaj tri reference v Sloveniji na podobnih projektih. Strokovna komisija še ni bila imenovana.«

vizualizacija
javne službe ptuj
Vizualizacija parkirne hiše, ki bi Ptuju zagotovila dodatna parkirna mesta.

vizualizacija
javne službe ptuj
Idejni načrt ureditve parkirne hiše na današnjem parkirišču za minoritskim samostanom.

Parkirna hiša za Blagovnico da, a bi morali podreti še Perutninčka in nekdanji Volan

ZVKDS je pripravil preliminarne usmeritve za postavitev garažne hiše na obrobju historičnega mestnega jedra Ptuja še za tri druge lokacije; opredelili so območje za Perutnino Ptuj in avtobusno postajo, ob objektu Mercatorja in za Upravno enoto Ptuj. Na vseh treh so že parkirišča, na njih pa bi lahko z ureditvijo garažne hiše povečali število parkirnih mest. Umestitev parkirne hiše ob trgovsko hišo Mercatorja je s stališča ZVKDS sprejemljiva, seveda ob upoštevanju višine trgovske hiše, hkrati pa bi morali po mnenju »spomeničarjev« urediti še »celotno potezo« do mestne tržnice. Medtem ko je prvi pogoj uresničljiv, je drugi precej težje: območje obravnave bi namreč moralo zajeti tudi del Novega trga, kar je s stališča spomeniškega varstva predpogoj za urejanje prostora.

»Spomeničarji« izpostavljajo, da se na lokaciji v Ulici heroja Lacka ob mestnem obzidju prezentira nekdanji mestni jarek ter da se s posegom ne sme zapreti pogleda nanj in na minoritski samostan.

Za upravno enoto primerna lokacija za podzemno garažo

Z vidika kulturnovarstvenikov je za gradnjo garažne hiše primerna tudi lokacija za Upravno enoto Ptuj, vendar prav tako pod jasnimi pogoji. Prvi je (razen kakovostne arhitekture), da je garažna hiša v celoti grajena pod nivojem terena: »Obravnavana lokacija bi bila sprejemljiva tudi pod pogojem, da se z nje sčistijo grajene anomalije in kakovostno oblikuje parter. V primeru umestitve parkirne hiše za upravno enoto bi bil smiseln razmislek o enoviti ureditvi poteze vse do Panorame.«

Predlagajo še, da se območje severnega grajskega griča uredi v parkovno-rekreativno območje in se ga prek parkirišča pod gradom poveže s Panoramo.

Županja Nuška Gajšek: Pogoji, kot da so zapisani z namenom omejevanja

»Glede na to, da je območje okrog Blagovnice v zasebni lasti, bi občina zelo težko izpolnila vse pogoje. Tudi upravna enota je zelo vprašljiva, saj bi bil takšen projekt finančno izjemno zahteven in vprašanje je, ali bi bil ekonomsko upravičen. Perutnina je sicer opcija, a ne rešuje težav starega mestnega jedra, kjer kronično primanjkuje parkirnih mest.Ko stvari pogledaš od blizu, dobiš občutek, kot da so pogoji napisani z namenom omejevanja gradnje.«