V začetku meseca smo poročali, da uradne informacije Kobilarne Lipica o poškodbah konj, niso držale. Spomnimo. Iz Lipice so sporočili, da je bil pri oblikovanju črede poškodovan samo en konj, mi pa smo neuradno izvedeli, da je bila poškodovana skoraj vsa čreda in da je oskrba živali potekala skoraj cel teden. Vse je zapisano v oskrbnih knjigah, ki jih je pregledala veterinarska inšpekcija. Ta nam je potrdila, da je bilo poškodovanih deset živali, od tega dve huje. Potrebovali sta kirurško oskrbo. Vseeno so v kobilarni vztrajali, da je bil dogodek izveden v skladu s strokovnimi smernicami.

Le korak od privatizacije

Fotografije poškodovanih konj je v javnosti prvi objavil dolgoletni učitelj jahanja in trener konj Iztok Humar. Ta je na facebooku objavil odprto pismo oziroma, kot je zapisal, "vojno" napoved "vsem slovenskim politikom, ki odločajo o usodi naših lipicancev in Lipice". V uvodu je je ljudi pozval, naj se pod pismo podpišejo in ga pošljejo na "vse mogoče naslove in več ali manj kompetentne urade, pošljite ga vsem poslancem, vsem predsednikom, zasujte jih tudi z vašimi mnenji in kričanjem, tako da ne bodo nikoli mogli reči, da niso vedeli ali slišali!"

Po Humarjevih besedah so trenerji in ostali delavci v Kobilarni Lipica zapostavljeni in premalo plačani.

Humar "parlamentarce" obtožuje, da so "po dolgem in sebičnem prepričevanju vlade" državljanom ukradli Lipico. "Zgolj s pritiskom na gumb so v parlamentu odločili o tako pomembni in za slovenski narod in njegovo zgodovino ter identiteto pomembni zadevi, kot je upravljanje v Kobilarni Lipica. Zgolj s pritiskom na gumb so usodo Kobilarne in njene neprecenljive vrednosti - lipicancev predali v roke holdinga. Ta oblika upravljanja pa ni več javni zavod, ki strogo ščiti javni interes, ampak je gospodarska oblika, ki jo je možno tudi oddati v koncesijo ali, še slabše, prodati zasebnikom. Smo torej le korak od privatizacije lipicancev!" je zapisal. Kakor tudi, da morajo lipicanci v kobilarni jesti "morajo jesti uvoženo ceneno močvirsko seno, ki jim povzroča zelo boleče kolike, marsikateri pa je zaradi te neprimerne hrane tudi podlegel". In še, da je marsikateri lipicanec zaradi nestrokovnosti plačal z življenjem.

Preoblikovanje v javni zavod

Na koncu je pristojne pozval, "da na podlagi poročila republiške veterinarske inšpekcije, ki je okrcala celo zunanji strokovni svet Kobilarne Lipica (v kolikor bodo to kruto dejanje prekvalificirali iz navadnega prekrška v kaznivo dejanje!), ki govori o zavestnem in trajajočem mučenju lipicancev, te živali trajno odvzamete Holdingu Kobilarna Lipica d.o.o., zaradi nestrokovne selekcije in netransparentnega izločanja tako velikega števila lipicancev (151), ki končajo na vprašljivih naslovih; da čimprej v parlamentu ponovno odprete javno razpravo o usodi lipicancev in o Zakonu o Kobilarni Lipica tako, da Kobilarno spet preoblikujete v javni zavod, kar je po našem mnenju edina pot, da lipicancem vrnemo čast in ugled, ki si ga zaslužijo".