V Šempetru pri Gorici in Ljubljani sta ga pripravila urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo. Še posebej mlade učiteljice iz slovenskih skupnosti po svetu so bile najbolj vesele praktičnih znanj.    

OD IZROČILA DO SODOBNIH METOD

Učiteljicam so na seminarju predstavili rabo spletnih portalov pri pouku slovenščine, metode za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter sodobna didaktična gradiva. Krepile so znanje o slovničnih strukturah, se seznanile s knjižnimi novostmi in sodobno slovensko književnostjo, z dopolnilnim poukom slovenščine v evropskih državah ter pridobile spretnosti za vključevanje slovenskega ljudskega izročila in gledaliških prvin v pouk. Zavod za šolstvo je pri pripravi programa upošteval njihovo jezikovno znanje, izobrazbo, pedagoške izkušnje ter konkretne potrebe pri delu v razredu in slovenski skupnosti.

FOTO 1
Arhiv
O izseljenstvu tudi v oddaji Slovenija brez meja na Radiu Veseljak.

UČITELJICE IZ ARGENTINE

Iz številčne slovenske skupnosti v Argentini se seminarja običajno udeleži največ učiteljic. Tudi Nataša Grohar, Gabriela Oblak in Maria Jose Rodrigues Peña tako kot druge po poklicu niso učiteljice, v slovenskih sobotnih šolah delajo prostovoljno. Nataša iz mesta San Carlos de Bariloche, kjer je narava na moč podobna slovenski, je ravno prevzela poučevanje otrok v vrtcu, pred tem je učila srednješolce. Zaposlena je v družinskem podjetju, ki se ukvarja z mizarstvom. Bodoča profesorica zgodovine Gabriela Oblak v argentinski prestolnici poučuje slovensko zgodovino v Slomškovi osnovni šoli, njeni učenci so stari od 10 do 12 let. Med študijem in poučevanjem v slovenski skupnosti si žepnino služi kot varuška. Maria Jose Rodrigues Peña iz mesta Rosario pa je Argentinka, ki se je naučila slovensko. V slovenskem društvu jo je pritegnila folklorna skupina, v kateri pleše že od otroških let, po novem pa bo slovenske plese in pesmi učila najmlajše. Maria, ki ima italijanske in španske korenine, pravi, da je slovenska kultura postala njena druga kultura.