SINDIKAT

Tudi v Sindikatu prekarcev in v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo zahtevajo, da vlada sprejme ustrezne spremembe zakonodaje na področju bolniških nadomestil za prekarne delavce.

Trenutno veljavna zakonodaja določa, da prvih 31 dni bolniškega staleža bolniško nadomestilo delavcu izplačuje delodajalec. Pri samostojnih podjetnikih, ki delodajalca nimajo, to breme pade na njih same. Tako morajo kriti vse stroške preživetja in hkrati plačati tudi prispevke. Ker zakon določa mejo 31 delovnih dni, to pomeni prispevke za mesec in pol, torej prvi mesec 350 evrov in drugi mesec še dodatnih 150 evrov. Nato breme preide na zdravstveno zavarovalnico.

Preberite tudi Brez zdravja, brez dela, brez jela.

Naraščajoče število samostojnih podjetnikov, ki živijo na robu revščine, bi zaradi take ureditve lahko utrpelo hude posledice. Na to opozarjajo tudi poslanci Združene levice, ki so na ministrstvo za zdravje naslovili pobudo, da v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uredijo bolniško nadomestilo tudi za samozaposlene. A ministrstvo je pobudo zavrnilo z izgovorom, da bolniška za samozaposlene ni potrebna, so navedli v ZL.

Sami bodo vložili zakon

Trenutno stanje
Namesto bolniške strošek Samozaposleni morajo kljub odsotnosti z dela zaradi bolezni še vedno plačevati socialne prispevke državi, mesečno najmanj 348 evrov.

»Ker je vlada ponovno pokazala, da nima posluha za pravice delavcev, bomo v ZL ukrepali sami in vložili ustrezen zakon,« so napovedali v sporočilu za javnost. Po besedah poslanca ZL Mihe Kordiša so na ministrstvu pojasnili, da mora položaj o samozaposlenih urejati zakon o delovnih razmerjih in ne zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Napačen zakon

A Kordiš opozarja, da zakon o delovnih razmerjih ureja odnos med delavcem in delodajalcem, medtem ko samozaposleni po definiciji statusa formalnega delodajalca nimajo in zato lahko to uredijo le v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. »Tu se ministrstvo za zdravje izogiba svoji odgovornosti,« je v izjavi v DZ ocenil poslanec.

Živijo v drugem svetu

84.000 samostojnih podjetnikov deluje v Sloveniji.

Trditve ministrstva, da so samozaposleni svoji lastni delodajalci in da so si sami izbrali svoj status, pa po ocenah ZL kažejo, da ministrstvo za zdravje živi v nekem drugem svetu. Spomnili so, da samozaposleni, ki ne zaposlujejo drugih oseb, nimajo nikogar, da bi jih nadomeščal, in zato delajo, tudi če so bolni.

Od četrtega dne bolezni

V ZL so 14. marca ministrstvo za zdravje pozvali, da naj samozaposlenim zagotovi bolniško nadomestilo od četrtega dne bolniške odsotnosti. Kot je znano, začne zdravstvena zavarovalnica delavcem izplačevati nadomestilo šele z 31. dnem odsotnosti. Prvih trideset dni zaposlenim nadomestilo izplačuje delodajalec. Ker pa samozaposleni nimajo delodajalca, nimajo pravice do bolniške.