Obeleževanje dneva zemlje presega nacionalne meje in globalno povezuje ljudi in narode sveta.

Slogan letošnjega dneva je Obrazi podnebnih sprememb, opozarja pa na dejstvo, da so podnebne spremembe že povsod prisotne in vplivajo na življenjske razmere po vsem svetu.

Iz dneva v dan je teh vplivov in njihovih posledic več, na srečo pa se množijo tudi napori ozaveščenih ljudi, da je treba za življenju prijazno okolje ukrepati, poudarjajo na ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Ker se posledice podnebnih sprememb množijo tudi zaradi vseh drugih obremenitev okolja, je treba po navedbah ministrstva sprejeti usklajene in premišljene ukrepe, ki temeljijo na znanju in etiki. Samo s skupnimi močmi se namreč lahko uspešno soočamo z vsemi temi izzivi, poudarjajo.

Na ministrstvu tudi opozarjajo, da se podnebnih sprememb že dolgo ne dojema več kot le okoljski problem, ampak tudi in predvsem kot razvojni izziv, saj prehod na nizkoogljično družbo zahteva ukrepanje predvsem na gospodarski ravni, ob pravilni izvedbi pa lahko prinese nov zagon gospodarstva in nova delovna mesta.

Prilagajanje na podnebne spremembe je tudi vprašanje z močno moralno in etično komponento, ker bodo najhuje prizadete najmanj razvite države, ki ne prispevajo veliko k podnebnim spremembam, ter seveda prihodnje generacije.

S podnebnimi spremembami pa so neločljivo povezane vode, ki predstavljajo nenadomestljiv naravni vir, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti, pravijo na ministrstvu. Voda namreč ni običajna tržna dobrina, temveč dediščina, ki jo je treba varovati, saj so vodni viri omejeni.

Z vodo je zato treba ravnati skrbno, celovito in trajnostno, da jo ohranjamo v ustrezni količini in kakovosti, so prepričani na ministrstvu.

Voda pa je, poleg ključne življenjske funkcije, tudi bistveni element gospodarskega in družbenega razvoj ter vzdrževanja ekosistema preko ohranjanja naravnega vodnega cikla, postaja pa tudi čedalje bolj omejena dobrina.

Povečevanje števila prebivalstva in naraščajoča urbanizacija, intenzivno kmetijstvo, povečevanje rabe vode v industriji in pri pridobivanju energije obremenjujejo razpoložljive vodne vire. Poraba vode se je zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko je kakovost vode zaradi onesnaževanja v povprečju upadla.

Voda je povezana z varnostjo v najširšem smislu, ki zadeva ne samo nacionalno varnost države, temveč vključuje tudi vidik družbene odgovornosti in solidarnosti ter zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb ljudi. Kot strateška dobrina lahko spodbuja konflikt ali sodelovanje, pojasnjujejo na ministrstvu.

Dan Zemlje bodo s številnimi dogodki in prireditvami obeležili tudi v Sloveniji. Ob robu svetovnega dneva bo v torek na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala četrta Eko konferenca, ki bo prvi dan v celoti posvečena mladim in njihovim okoljskim projektom. Častni pokrovitelj je predsednik republike Borut Pahor.

Dogodek bo spremljal tudi Eko bazar, kjer se bodo predstavljale slovenske nevladne organizacije in druge ustanove s svojimi okoljskimi projekti in izdelki, prostor pa bo zapolnilo tudi nekaj priložnostnih Eko razstav.

Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Polzela ter Osnovno šolo Polzela na gradu Komenda na Polzeli pripravlja prireditev Mavrična doživetja travnikov ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda.

V Novi Gorici bodo na Bevkovem trgu v ponedeljek dopoldne potekale različne delavnice ustvarjanja iz odpadnih materialov ter plesna delavnica v afriških ritmih.

Ob dnevu Zemlje bodo v Turistično informacijskem centru Maribor - Pohorje pri Frančiškanski cerkvi in v Centru avtonomne in alternativne produkcije nasproti železniške postaje Studenci na voljo kolesa za brezplačno izposojo.

V mariborski Snagi bodo ob svetovnem dnevu poudarili pomen ločenega zbiranja odpadkov, hkrati pa opozorili, da je lahko odpadek za nekoga tudi oblika pomoči.

Snaga bo z odpadnimi plastičnimi zamaški pomagala triletnemu Niku iz Maribora, ki trpi za cerebralno paralizo. Njegova družina zbira plastične zamaške, da bi s tako zbranim denarjem lahko zagotovila pripomočke in plačala terapije, ki jih Nik potrebuje. Večjo količino zamaškov bodo v Snagi tako na dan Zemlje podarili družini.