V Portu se danes začenja socialni vrh, na katerem bodo voditelji EU razpravljali o ukrepih za okrepitev socialnih politik pri premagovanju krize po pandemiji covida-19. Premier Janez Janša je ob prihodu na vrh dejal, da je najboljša socialna politika politika ustvarjanje novih, dobro plačanih delovnih mest.

Za takšno socialno politiko po Janševih besedah potrebujemo šolski sistem, ki mladim ne da samo veliko znanja, ampak predvsem to, kako se znanje, ki ga je danes na voljo zelo veliko, pravilno izbira in inovativno uporablja.

Središče dobre socialne politike je vedno družina in ustvarjanje ugodnega okolja za družine je eden bistvenih temeljev socialne politike, je še dejal premier.

V Evropski uniji je veliko odtenkov evropskega socialnega modela, je pa nekaj skupnih imenovalcev. Najmočnejši skupni imenovalec evropske socialne politike je ravno politika ustvarjanja novih delovnih mest, je še poudaril Janša.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ob prihodu na srečanje kot najpomembnejši temi vrha izpostavil socialno unijo in razmere na trgu dela. Najboljši temelj za močan gospodarski razvoj, zaposlovanje in močno socialno državo je po njegovem ta, da premagamo pandemijo covida-19.

Gostitelj vrha, portugalski premier Antonio Costa, je dejal, da je pandemija covida-19 razkrila stroške prekarnih delovnih razmer in neenakost med spoloma, pa tudi potrebo po urejanju novih oblik dela, kot so delo na daljavo in digitalne platforme.

Prvič po decembru

Socialni vrh v Portu se je začel s konferenco, ki se je udeležujejo predstavniki držav članic EU in evropskih institucij, socialni partnerji in civilna družba. Janša bo v okviru konference sodeloval na tematskem srečanju Veščine in inovacije.

Ugotovitve konference bodo pomemben prispevek k razpravi predsednikov držav in vlad sedemindvajseterice, ki se bodo v Portu v soboto sestali še na neformalnem vrhu, na njem pa naj bi sprejeli tudi posebno izjavo.

Po decembrskem vrhu EU je to prvič, da se evropski voditelji znova sestajajo v živo.

Zadnji socialni vrh unije je bil sicer pred skoraj štirimi leti v švedskem Göteborgu, na njem pa so razglasili evropski steber socialnih pravic. EU se je medtem znašla v primežu pandemije covida-19 in se sooča s posledicami krize, ki je močno posegla tudi na socialno področje.

Portugalsko predsedstvo EU želi, da bi socialni vrh v Portu dal nov politični zagon evropskemu stebru socialnih pravic in učinkoviti uresničitvi njegovih načel. To bi pripomoglo k uspešnemu okrevanju ter lažjemu in pravičnejšemu prilagajanju na zeleni in digitalni prehod, dveh ključnih prioritet EU.

Evropska komisija je marca predstavila akcijski načrt, ki določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje načel stebra. V njem je opredelila vrsto pobud in določila tri glavne cilje, ki naj bi jih do leta 2030 dosegli na ravni EU na področju zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite.