Nekdanji župan Komna Marko Bandelli je na ministrstvo za kmetijstvo poslal dopis, da bi se določena parcela izvzela iz območja stavbnih zemljišč, potem ko je bil občinski prostorski načrt (OPN) na ministrstvu že sprejet in potrjen. Pristojna komisija je ugotovila, da je s tem prišlo do »poskusa koruptivnega dejanja«, a ne do korupcije, saj je občina s kasnejšim dopisom le-tega preklicala.

villa fabiani
Facebook
Villa Fabiani, ki naj bi ob zazidavi sosednjega zemljišča imela pokvarjeno veduto.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Komen se je na pobudo občinskega svetnika Stojana Kosmine v torek seznanila z »dopisom, ki ga je župan Marko Bandelli poslal na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 3. 10. 2017«, smo prebrali v zapisniku. »Komisija je soglasna, da je prišlo pri predlogu izvzema iz navedenih parcel iz območja stavbnih zemljišč do poskusa koruptivnega dejanja, vendar pa so člani komisije mnenja, da do korupcije ni prišlo,« so zapisali in dodali, da je občina ministrstvo s kasnejšim dopisom z dne 29. 11. 2017 obvestila, naj predhodnega dopisa ne upošteva.

Zadeva je že šla čez sita, Bandelli jo je poskušal ustaviti

Iz javnih evidenc smo izvedeli, da gre za dve parceli v lasti Erika Modica, sicer zaposlenega na Občini Komen in aktualnega kandidata za njenega župana. Slednji se je na naš klic odzval in nam po telefonu pojasnil, da je že leta 2008, ko se je sprejemal OPN, podal vlogo, naj njegova parcela postane zazidljiva. »Po tem, ko je to šlo na vse pristojne institucije, ko je šla zadeva že čez vsa sita, je takratni župan ministrstvu podal predlog, naj se to umakne,« nam je pojasnil. »Jaz sem za to izvedel naknadno, ko je zadeva že šla čez. Čudil sem se, da se je župan spustil v takšne postopke, neskladne z zakonodajo,« se spominja Modic.

Na vprašanje, zakaj je Bandelli poslal tale dopis, nam Modic ni znal odgovoriti. »Verjetno so bili določeni pritiski na župana,« smo izvlekli iz njega. Kasneje smo neuradno izvedeli, da naj bi pritiske vršila občinska svetnica Blanka Malgaj, izvoljena na Bandellijevi Listi za rast in razvoj. Slednja je leta 2010 kupila domačijo arhitekta Maksa Fabianija, ki meji na parcelo Modica, s katerim naj bi se nato kmalu zapletla v spor.

bandelli malgaj
STA
Malgajeva (na levi) in Bandelli (na desni) med skupno tiskovno konferenco v Villi Fabiani.

Pokušal zaščititi veduto Ville Fabiani?

Stranka Alenke Bratušek, ki je z nami sprva skušala komunicirati zgolj neuradno, nam je kasneje dala uradno izjavo, da se je medsosedski spor začel, ker bi zidanje na omenjeni parceli pokvarilo veduto Ville Fabiani, na kar da je Bandellija opozoril Zavod za varstvo kulturne dediščine. Prav tako da ni šlo za dopis, ampak za prošnjo, ki je bila preklicana po tem, ko so Bandellija na občini opozorili, da je bil OPN na ministrstvu že potrjen, zato da je treba počakati do leta 2019, ko se začne sprejemati nov.

Malgajeva do zaključka redakcije ni izkoristila možnosti, da pojasni svoj del zgodbe, na elektronsko pošto ni odgovorila, nedosegljiva je bila tudi prek telefona. Je pa zadevo vendarle naslovil generalni sekretar SAB, ki jo je opredmetil zgolj kot sosedski spor, več o tem v jutrišnji številki Novic Svet24.