V stalni sestavi Slovenske vojske je od skupno 6658 zaposlenih 1097 pripadnic, kar je nekaj manj kot šestina. Skoraj polovica teh je vojakinj, 301 pa ima častniške in podčastniške čine.

Slovenska vojska tako premore 128 častnic, 163 podčastnic, 199 vojaških uslužbenk in 188 civilnih oseb.