V Sloveniji Zakon o delovnih razmerjih vsakemu delavcu zagotavlja pravico do letnega dopusta. Po tem zakonu je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija, letos pa minimalno znaša 1.024,24 evra.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Sorazmerno izplačilo

Pravico do izplačila regresa imajo delavci, ki imajo pravico do dopusta, torej vsi zaposleni – tudi tisti, ki so bolniško odsotni, na starševskem dopustu, delavci, ki jim je bila v trenutnih razmerah zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela delodajalca izdana odločba za čakanje na delo, ter tudi delavci, ki so zaposleni za krajši delovni čas od polnega (njim pripada sorazmerni del regresa). Letni dodatek pripada tudi upokojencem, in sicer v višini med 135 in 445 evrov.

dopust, denar, plaža, morje, evri
Profimedia
Tudi letos bodo regresi še vedno neobdavčeni.

Delavec ne pomeni zaposleni

Prekarizacija delovnih razmerij v praksi pomeni, da marsikateri delavec ne uživa te pravice, saj ga delodajalci ne obravnavajo kot svojega zaposlenega. Bistven del te računice je prav dejstvo, da prekariziranim delavcem in samostojnim podjetnikom regres ne pripada. Še vedno sicer velja, da je tudi letos regres neobdavčen do višine zneska 100 odstotkov zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji, zato do te višine ni treba obračunati prispevkov in akontacije dohodnine. Povprečna bruto plača za april 2021 znaša 1.994,67 evra.

Nova KBM na prvem mestu

In kakšne zneske izplačujejo največja slovenska podjetja? Iz večine podjetij, od koder smo prejeli odgovore, pojasnjujejo, da so regrese že izplačali. Izmed peščice največjih, najbogatejših firm so delavci lahko najbolj veseli v Novi KBM, kjer jim je pripadlo 2073 evrov, Nova Ljubljanska banka pa je zaposlenim namenila nekaj sto evrov manj, in sicer 1617 evrov. V farmacevtski panogi sta Krka in Lek namenila skoraj enak znesek, in sicer 1977 oziroma 1946 evrov. V energetiki je Petrol namenil 1100 evrov na zaposlenega, več so namenili v Gen-I, in sicer 2062 evrov. Ostala podjetja, kjer smo poizvedovali o višini regresa, so Impol (1900 evrov), Telekom (1621 evrov) in Mercator (1130 evrov), kjer pa je uprava na podlagi dogovora v socialnem dialogu sprejela sklep o višini regresa za letošnje leto, ki je bil izplačan v razmerju 55 proti 45, torej 55 odstotkov izplačila v denarju, ostalo v e-bonih, kar zakon izjemoma dovoljuje.