Slovenski epidemiologi so po občutnem izboljšanju epidemiološke slike s 14. junijem znova začeli z iskanjem visokorizičnih stikov. Kot je prejšnji teden pojasnil prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel iz Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je zdaj iskanje visokorizičnih stikov postalo bolj relevantno.

Kot je znano, so epidemiologi doslej iskali in kontaktirali vsak primer covidne bolezni, z iskanjem stikov pa se je njihovo delovanje razširilo tudi na visoko tvegane stike. V tem primeru gre za vsak fizični kontakt ne glede na trajanje stika z okuženo osebo ali nefizični kontakt z manj kot dvema metroma razdalje več kot 15 minut, ali pa nefizični kontakt več kot 15 minut znotraj zaprtih prostorov.

Fafangel je tudi zagotovil, da bodo na NIJZ pripravljali tudi tedenska poročila o svojem delu, s čimer bo iskanje stikov za javnost bolj transparentno. Prvo poročilo, v katerem so opredelili, koliko primerov so obdelali, koliko jih niso uspeli obravnavati in koliko oseb ni želelo sodelovati, je zdaj že na voljo.

613 visokorizičnih stikov

Iz poročila je razvidno, da je bilo v Sloveniji v preteklem tednu s PCR testi potrjenih 529 primerov okužbe s sars-cov-2. Od teh primerov so epidemiologi obravnavali vse razen enega. Posledično je bilo anketiranih (v sodelovanju z okuženo osebo so izpolnili epidemiološko anketo) 499 oseb, pri čemer dve osebi nista želeli sodelovati, 22 pa jih je bilo neodzivnih oziroma osebe ni bilo mogoče priklicati. Na podlagi anketiranja so prepoznali 964 stikov, med katerimi jih je bilo 613 visokorizičnih, 303 stiki niso bili visokorizični, devet stikov z epidemiologi ni želelo sodelovati, 38 stikov pa niso uspeli priklicati. Iz poročila je še razvidno, da je imelo 48,4 odstotka oseb vsaj en visokorizični stik.

Opredelitev stikov

Visokorizični stik - oseba in anketar ugotovita, da oseba izpolnjuje pogoje za visokorizične kontakte:
- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19;
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min;
- drug fizični sk ali sk z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov);
- bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri is mizi…),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.

Ni visokorizični stik - oseba in anketar ugotovita, da oseba ne izpolnjuje pogojev za visokorizične kontakte, ki so opredeljene v točki visokorizični kontak zgoraj. Med izjeme sodijo tudi:

- osebe, ki so se cepile in je od vzpostavitve zaščite po cepljenju minilo manj kot 9 mesecev;
- osebe, ki so prebolele okužbo in je od začetka bolezni minilo manj kot 6 mesecev.

tedensko poročilo, iskanje stikov
NIJZ
Izsledki spremljanja visokorizičnih stikov med 14. in 20. junijem.