Eden izmed razlogov za odhode iz Slovenske vojske je tudi višina osebnih prejemkov. Začetna plača navadnega vojaka trenutno znaša 1043 evrov bruto, kar je 19 evrov več od zakonsko določene minimalne plače.

Od vstopa v severnoatlantsko zavezništvo je imela Slovenija največje število vojakov leta 2010, ko je Slovenska vojska štela 7600 pripadnikov. V zadnjem desetletju so se oborožene sile spoprijemale s kadrovski odlivom. Vojska ima po aktualnih podatkih ministrstva za obrambo le še 6350 pripadnikov.

Dobra tretjina vojakov

V oči bode podatek, da je med njimi le 2291 oziroma 36 odstotkov vojakov, medtem ko je častnikov in podčastnikov 2945 oziroma 46 odstotkov. Pred desetletjem je delež vojakov znašal 40 odstotkov. Čeprav se število vojakov vztrajno zmanjšuje, število njihovih poveljujočih narašča. V zadnjih desetih mesecih se je število vojakov znižalo za devet, medtem ko se je število častnikov in podčastnikov povečalo za tri, razkrivajo podatki, ki so nam jih posredovali z ministrstva za obrambo.

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, ki jo je državni zbor sprejel leta 2011, kot ciljno razmerje med častniki, podčastniki in vojaki določa 1 : 2 : 5. Takšno razmerje je cilj tudi v drugih modernih vojskah.

Na vprašanje, kakšno je trenutno razmerje v Slovenski vojski, nam z ministrstva niso odgovorili, iz njihovih odgovorov pa je razvidno, da ima Slovenska vojska 1030 častnikov, 1915 podčastnikov in 2291 vojakov. Trenutno razmerje tako znaša 1 : 1,85 : 2,22. Da bi ob 1030 častnikih zadostila ciljem omenjene resolucije, bi Slovenska vojska morala imeti 2060 podčastnikov in 5150 vojakov.

Vojaški uslužbenci in civilisti

V Slovenski vojski je sicer zaposlenih še 678 vojaških uslužbencev. Gre za osebe, ki v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske na podlagi pridobljenih splošnih, specialističnih in strokovnih znanj opravljajo naloge, za katere ni potrebna vojaška izobrazba, razen temeljnega vojaškostrokovnega usposabljanja.

Med pripadniki Slovenske vojske je tudi 436 civilnih oseb, ki poklicno opravljajo različno delo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe. Civilne osebe opravljajo strokovno-tehnične, tehnične in druge naloge na formacijskih dolžnostih v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske, je zapisano v pravilih službe v Slovenski vojski.

30. obletnica

Slovenija je sicer minuli mesec praznovala 30. obletnico sprejema zakona o vojaški dolžnosti, po katerem za državljane Slovenije služenje vojaškega roka v tedanji JLA ni bilo več obvezno.

Zakon je v slovenski prostor prinesel veliko novosti. Med drugim je določal, da bo služenje vojaškega roka v Sloveniji potekalo sedem mesecev, kar je bil takrat eden najkrajših rokov v Evropi. Uzakonjena je bila tudi najkrajša civilna služba na svetu z zelo liberalnim postopkom ugotavljanja pravice do ugovora vesti, so po poročanju Slovenske tiskovne agencije zapisali v kabinetu predsednika vlade.