Proračun za leto 2020 je najvišji doslej: odhodki so določeni v višini 10,358 milijarde evrov, v državno blagajno pa naj bi se steklo 10,773 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 415,2 milijona evrov. Še višje so številke v proračunu za leto 2021.

Izmed 64 dopolnil, ki so jih k proračunu za leto 2020 predlagali v opoziciji, je državni zbor podprl štiri. 

Dodatnih 400.000 evrov bo prejelo gospodarsko ministrstvo, da bi jih namenilo za obnovo pogorelih planinskih domov na Korošici in Okrešlju. Dopolnilo so na pobudo Planinske zveze Slovenije vložili poslanci SDS, soglasno pa so ga podprli vsi navzoči na seji in si ob tem zaploskali.

Poslanci SDS so bili uspešni tudi z dopolnilom, s katerim bo ministrstvo za delo dobilo dodatnega pol milijona evrov za projekt medgeneracijskega bivalnega objekta v Loškem Potoku.

Poleg tega je DZ podprl še po eno dopolnilo poslancev NSi in SNS. S prvim bo ministrstvo za šolstvo dobilo dodatnih šest milijonov evrov za pomoč občinam pri investicijah v vrtce, z drugim pa bo ministrstvo za kulturo prejelo dodaten milijon evrov za obnovo Žičke kartuzije, ki ima od lani status kulturnega spomenika državnega pomena.

Za leto 2021 sprejeti trije predlogi opozicije