Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin je vlada pripravila potem, ko je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj septembra znižal napoved gospodarske rasti. Ministrstvom je tedaj tudi naročila, naj znotraj svojih proračunov za leto 2020 najdejo za skupaj 100 milijonov evrov prihrankov, kar so tudi storila.

Glede izredne uskladitve pokojnin je vlada predvidela, da bi se decembra 2020 izvedla v primeru vsaj triodstotne gospodarske rasti v letu 2019. Vendar so člani odbora DZ za finance v petek podprli dopolnilo poslancev koalicije, da se to zgodi že v primeru več kot 2,5-odstotne rasti.

V tem primeru se bodo pokojnine konec prihodnjega leta vsem upokojencem zvišale za 6,50 evra. Če bo gospodarska rast višja, bo višja tudi uskladitev pokojnin, še piše v zakonu, in sicer bo v primeru več kot 3,5-odstotne rasti izvedena v višini 9,75 evra, v primeru več kot 4,5-odstotne rasti pa v višini 13 evrov.

Uskladitev pokojnin v nominalnih zneskih in ne v odstotkih so predlagali poslanci SAB, s čimer naj bi se zagotovilo, da se razlike med upokojenci ne bi povečevale. Poslanske skupine koalicije so za današnje glasovanje vložile dopolnilo, naj se pokojnine uskladijo v odstotkih, kot je prvotno predlagala tudi vlada, a mu je za potrditev zmanjkal le en glas.

Da ne bi prekomerno narasli izdatki za plače javnih uslužbencev

Na področju stroškov dela v javnem sektorju zakon vključuje dva ukrepa, ki sta bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja decembra lani. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne bo pripadal del plače za redno delovno uspešnost, do tedaj bodo veljale tudi omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela.

Poleg tega zakon ureja še izplačevanje jubilejnih nagrad funkcionarjem ter višino nadomestila za bolniško odsotnost funkcionarjev, ki gre v breme delodajalca. Brez teh omejitev bi izdatki iz naslova plač javnih uslužbencev v prihodnjih dveh letih prekomerno narasli in ogrozili javnofinančno stabilnost, je odločitev za pripravo zakona, ki ga je priložila proračunskim dokumentom za prihodnji dve leti, pojasnila vlada.