Mag. Metka Lokar, slovenistka in umetnostna zgodovinarka, je v okviru lektorata Centra za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik že šesto leto na Kitajskem. Na Fakulteti za evropske jezike in kulture, ki je del Pekinške univerze za tuje študije, dela kot lektorica in učiteljica slovenskega jezika in kulture. Ena od osrednjih in najstarejših kitajskih jezikoslovnih univerz je znana tudi kot zibelka kitajske diplomacije. Do letošnjega študijskega leta so imeli kitajski študentje možnost slovenščino spoznavati pri izbirnem predmetu, zdaj pa Lokarjeva poučuje tudi prvo skupino redno vpisanih študentov, ki bodo čez štiri leta diplomirali iz slovenščine. Kot pravi, imajo slovenščino iz dneva v dan raje, in upa, da jih bo čez štiri leta lahko videla z diplomami v rokah. S sedmimi študentkami in tremi študenti so celo na odru uprizorili odlomek iz enega od Cankarjevih besedil. Sicer pa kitajska vlada svojim študentom zagotavlja tudi štipendije za študijske izmenjave v Sloveniji, kjer jih čaka intenziven enoletni študij slovenščine.     

Pretnarjeva nagrada 2019
Edita Žugelj
Pretnarjeva nagrada 2019

PRETNARJEVA NAGRADA

Nagrado, poimenovano po dr. Tonetu Pretnarju, slovenskem literarnem zgodovinarju, profesorju, verzologu in prevajalcu, sta leta 2004 na pobudo Ivana Stropnika ustanovili Književna asociacija Velenika in Ustanova Velenjska knjižna fundacija. Kot so zapisali v obrazložitvi, sta mednarodna Pretnarjeva nagrada 2019 ter z njo častni naslov ambasadorka slovenske književnosti in jezika osrednja slovenska zahvala Metki Lokar za večletno poučevanje, posredovanje ter širjenje slovenskega jezika, literature in kulture na Kitajskem, vzpostavljanje slovensko-kitajskih jezikovno-književnih stikov oziroma mednarodno kulturno-povezovalno delo. Poučevanje, navduševanje, tkanje in ohranjanje spoznavanja in razumevanja slovenskega jezika v nesamoumevnem zanimanju kitajskega sveta od slovenske učiteljice nedvomno zahteva svojevrstno vztrajnost, pogum, pronicljivost, znanje in ljubezen do popolnoma različnih jezikov, literatur in kultur najmanj dveh narodov.