Številnim družinskim zdravnikom, ki so v začetku leta zagrozili, da bodo podali kolektivne odpovedi, so se aprila pridružili tudi zaposleni v Zdravstvenem domu Ptuj. Takrat so podali jasne zahteve, v primeru neupoštevanja bi 1. junija podali odpovedi. »Minuli teden smo imeli sestanek z zdravniki. Kot veste, je povsod po Sloveniji zelo vroče, tudi naši zaposleni so se pred časom odločili, da bodo podali odpovedi. Po dogajanjih na državni ravni pa so pred nekaj dnevi sprejeli odločitev in odpovedi zamrznili do 15. septembra. Upamo, da bo aneks številka dve do takrat sprejet in da bo prinesel stoodstotno plačevanje 1895 glavarinskih količnikov. To je bilo sprejeto, da je normativ, in prek te številke lahko zdravniki odklanjajo paciente,« je pojasnila Metka Petek Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj. Na Ptuju bodo sicer tisti zdravniki, ki imajo več pacientov, te obdržali. »Imamo pa še šest zdravnikov, ki vpisujejo nove paciente,« je dodala Petek Uhanova. Če bi dejansko vsi, ki so tako napovedali, prenehali delati v ptujskem zdravstvenem domu, bi brez zdravnika ostalo okrog 11 tisoč ljudi.

Ukrepi za administrativno razbremenitev in nov obračunski model za financiranje bodo opredeljeni v Aneksu št. 2, ki bo predvidoma sprejet na Vladi RS julija 2019.

MINISTRSTVO JE DRUŽINSKE ZDRAVNIKE POMIRILO. NA KAKŠEN NAČIN?

Razlog za zamrznitev stavke na Ptuju je dejstvo, da je Vlada RS sprejela Aneks številka 1. Minister za zdravje Aleš Šabeder je poudaril, da je to pomemben korak pri reševanju problematike družinske medicine. S tem so izpolnili zavezo za vzpostavitev boljših pogojev. »Partnerji, ki so sodelovali pri pripravi Aneksa št. 1, so se tudi zavezali, da nobena zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega zdravnika,« so pojasnili na ministrstvu za zdravje. V Aneksu št. 1 se je spremenila zgornja meja – na 1895 glavarinskih količnikov, ko lahko družinski zdravnik ali pediater na primarni ravni začne odklanjati opredeljevanje novih zavarovanih oseb. »Timi, ki presegajo glavarinski količnik, pacientov ne bodo izpisovali, jih bodo pa spodbujali k izbiri osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino,« so še pojasnili na pristojnem ministrstvu, njihovemu navodilu pa v ptujskem zdravstvenem domu že sledijo. Zahteva družinskih zdravnikov je, da se omenjena meja znižuje za pet odstotkov na leto, do končne vzpostavitve 1500 glavarinskih količnikov oziroma okrog 1200 opredeljenih oseb (pacientov).