Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je odločilo, da je Slovenija v primeru očeta treh otrok, ki si je prizadeval za stike z njimi, kršila 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Sloveniji je naložilo, da očetu plača 23.700 evrov.

Tožbo proti Sloveniji je decembra 2012 s pomočjo Odvetniške družbe Čeferin vložil slovenski državljan, oče danes odraslih treh otrok, ki je v tožbi zatrjeval kršitev 6. člena (pravica do poštenega sojenja) in 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) evropske konvencije o človekovih pravicah.

V tožbi je oče otrok zatrjeval, da so mu bile omenjene pravice kršene zaradi odločitev slovenskih sodišč, ki so mu dosodila ukinitev stikov z njegovimi tremi otroki. Prav tako je zatrjeval, da so mu bile pravice kršene, ker ni bila izvedena družinska terapija. Menil je tudi, da socialne službe niso ustrezno opravile svojega dela, saj da niso zaščitile otrok in jih niso ustrezno pripravile na stike. Prav tako je socialnim službam očital neenakopravno obnašanje do obeh staršev.

ESČP je v sodbi, izdani v torek, ugotovilo kršitev 8. člena konvencije, ki zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ni pa presojalo morebitne kršitve pravice do poštenega sojenja, saj je to deloma zajeto že v omenjenem 8. členu, je razvidno iz sodbe ESČP.

ESČP je ugotovilo kršitve v ravnanju Centra za socialno delo Kranj, kar je že prej v Sloveniji ugotovila tudi socialna inšpekcija. Med drugim je center za socialno delo po le štirih neuspelih stikih podal predlog za ukinitev stikov, s čimer se je slovensko sodišče strinjalo.

ESČP je ugotovilo tudi, da je slovensko sodišče zavrnilo predlog za izvedbo družinske terapije, čeprav nikoli ni bilo ugotovljeno, da naj stranka ne bi bila primerna za stike z otroki in čeprav je izvedenka ocenila, da bi bila takšna terapija z veliko verjetnostjo uspešna.

Primer sicer sega v leto 2003, ko sta se tožnik in mati njegovih otrok ločila, kranjsko sodišče pa je skrbništvo nad otroki dosodilo materi. Nekaj mesecev pred tem sta se starša pred Centrom za socialno delo Kranj dogovorila glede stikov z otroki. Sprva so bili stiki brez težav, leta 2004 pa je mati otrok centru sporočila, da otroci ne želijo več stikov z očetom. Nato je junija 2006 mati otrok prek odvetnika očeta tudi obvestila, da stiki z otroki niso več mogoči zaradi stisk, ki jih ob tem doživljajo otroci.

Oče je za ureditev stikov julija 2006 sprožil sodne postopke, vse nadaljnje aktivnosti, tudi centra za socialno delo, pa so spremljali različni zapleti, ki so pripeljali do tega, da se je oče otrok obrnil na ESČP. V tožbi je od Slovenije zahteval 50.000 evrov za nematerialno škodo in tudi povračilo stroškov, ESČP pa je Sloveniji dosodilo plačilo 20.000 evrov odškodnine za nematerialno škodo in 3700 evrov za stroške.

V Odvetniški pisarni Čeferin zaradi želje stranke in varstva njene pravice do zasebnosti ter zasebnosti otrok komentarja na sodbo ESČP ne morejo podati, so sporočili iz odvetniške pisarne.