Generalštab je v poročilih o pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje v kriznih situacijah in vojni od leta 2013 naprej dobival negativne ocene. Najvišjo oceno dobro si je za delovanje v miru vojska prislužila leta 2017.

Po nedavnih ugibanjih, kaj se dogaja z edino žensko na čelu vojske v članici zveze Nato, Alenko Ermenc, ki se že nekaj časa ni pojavila v javnosti, govora je bilo tudi o zdravstvenih težavah psihološke narave, kar so na obrambnem ministrstvu zanikali, se je Ermenčeva v petek vendarle pojavila v javnosti.

Skupaj z obrambnim ministrom sta vrhovnemu poveljniku Slovenske vojske (SV) in predsedniku republike Borutu Pahorju predala letno poročilo o pripravljenosti SV. Vprašanje je, ali je Ermenčeva s tem utišala govorice o svojem slabem zdravstvenem stanju, saj je že s fotografije dobro razvidna zelo bleda barva kože na njenem obrazu. »Sem v dobri kondiciji in bom svoje naloge odgovorno opravila,« je včeraj zagotovila načelnica generalštaba.

alenka ermenc1
STA
Bleda načelnica včeraj pri predsedniku republike Borutu Pahorju

Pričakovana ocena

Generalštab Slovenske vojske je v poročilu Pahorju o pripravljenosti SV stopnjo zmožnosti za delovanje v miru ocenil s povprečno oceno zadostno, za delovanje v vojni pa nezadostno.Vojska sicer izvaja vse naloge v skladu z zakonom o obrambi, težave pa ima pri zagotavljanju zmogljivosti za delovanje v operacijah največje intenzivnosti, je po prejemu poročilu pojasnil Pahor.

Na slabi oceni vplivajo tako pomanjkanje kadrov, oborožitvenih sistemov in opreme kot tudi zaostanki v postopku izgradnje vojaških zmogljivosti, je opozorila načelnica. Čeprav se je lani sicer nadaljevalo postopno povečevanje sredstev za vojsko, pa to ni omogočilo odprave izpada sredstev, do katerih je prišlo zaradi zadnje gospodarske krize. Premalo vojakov in po oceni Ermenčeve tudi slaba starostna struktura znotraj vojske predstavljata vse večjo težavo, ki brez celovitih sistemskih ukrepov v prihodnjih letih lahko izniči pozitivne učinke modernizacije in povečanja finančnih sredstev. 

Kljub vsemu je prva dama Slovenske vojske prepričana, da je mogoče stanje na določenih segmentih izboljšati že v relativno kratkem času, a vse rešitve niso v pristojnosti SV, temveč zahtevajo celosten pristop na nacionalni ravni.

alenka ermenc
STA
Načelnica ob prevzemu funkcije pred štirimi meseci; razlika v barvi kože je očitna.

Minister Erjavec zagotavlja, da SV že zdaj izvaja vse zastavljene naloge, slovenski vojaki na misijah v miru pa so vedno pohvaljeni kot visoko usposobljeni in profesionalno angažirani. Ob tem je Erjavec vojsko pohvalil za izvedbo nalog pri naravnih in drugih nesrečah ter v primeru izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči.

Predsednik republike predlaga razmislek o sprejemu zakona o sistemskem financiranju nacionalne varnosti. S tem bi po njegovem mnenju lahko zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev vseh delov institucij sistema nacionalne varnosti ob dolgoročnem stabilnem zagotavljanju potrebnih finančnih virov. O tej ideji se bo Pahor še ta mesec posvetoval s predsednikom vlade Marjanom Šarcem.

Ministrstvo sicer načrtuje pripravo tako imenovane bele knjige, ki naj bi odgovorila na vprašanja, kateri nadaljnji koraki so potrebni za dosego ciljev zakona o obrambi. V beli knjigi bodo, tako napoveduje minister, opredelili modernizacijo in zmogljivost SV ter njeno strukturo, kar bo dobra podlaga vsaj za srednjeročni obrambni program.

Optimizem glede prihodnosti

Po njegovih navedbah želijo doseči čim širši politični konsenz glede razvoja SV in čim večje soglasje v strokovni javnosti. Minister je izpostavil tudi zavezo za povečevanje obrambnih izdatkov, ki bo omogočalo razvoj SV, pri čemer je kot dva ključna problema izpostavil pomanjkanje kadrov in opreme, ki je iztrošena. »Prepričan sem, da lahko s temi koraki z optimizmom pričakujemo, da bodo ocene pripravljenosti SV na višji ravni, kot so trenutno,« je zaključil minister. Glede na oceni, ki ju je prejela Slovenska vojska, nižje skoraj ne more iti.