Finančna uprava RS (Furs) ocenjuje, da bo v letu 2019 pobrala 17,2 milijarde evrov javnofinančnih prihodkov, kar bi bilo 632 milijonov evrov oz. 3,9 odstotka več kot v letu 2018, kaže program dela Fursa za leto 2019. Med novostmi izpostavljajo mobilno aplikacijo ter možnost plačila več vrst dajatev z enim plačilnim nalogom.

Prispevki za socialno varnost bodo po pričakovanjih znašali 6,85 milijarde evrov oz. 40 odstotkov, davek na dodano vrednost (DDV) 3,90 milijarde evrov oz. 23 odstotkov, dohodnina 2,56 milijarde evrov oz. 15 odstotkov, trošarine 1,56 milijarde evrov oz. devet odstotkov, kaže program dela, ki so ga danes posredovali iz Fursa.

"Ocena je pripravljena ob upoštevanju višine pobranih dajatev v letu 2018, temeljnih smernic gospodarske politike in napovedi makroekonomskih kazalnikov razvoja RS za leto 2019, proračunu za leto 2019, preteklih gibanjih posameznih vrst prihodkov, predvidenih aktivnosti Fursa za večjo učinkovitost pobiranja dajatev ter predvidenih sprememb zakonodaje, ki bodo vplivale na višino pobranih prihodkov," so zapisali.

Mobilno aplikacijo že predstavili

Za letos izpostavljajo uvedbo mobilne aplikacije, ki uporabniku med drugim omogoča vpogled v plačilo prispevkov za socialno varnost, funkcionalnosti portala eDavki in oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane.

V sistem eVročanja bodo vključili vse dokumente, med njimi tudi informativni izračun dohodnine (predvidoma za drugi sveženj, v maju) in odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Fizičnim osebam bodo izračun dohodnine elektronsko vročali le v primeru, da se bodo same prijavile v sistem eVročanje.

Pri davku od dohodkov pravnih oseb bodo pri oddaji obračunov prek portala eDavki podatki, s katerimi Furs že razpolaga, predizpolnjeni.

Plačilo več vrst dajatev in prispevkov z enim e-računom

Razširili bodo nabor plačilnih metod, in sicer bo mogoče plačevanje več vrst dajatev in prispevkov z enim e-računom ter tudi plačevanje z direktno obremenitvijo (trajnikom).

Z letom 2019 lahko podjetja elektronsko oddajo tudi t. i. KIDO-zahtevke, zahtevke za uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja.

Za drugi tir bodo pobirali pribitek k cestnini in takso za pretovor

Furs bo letos začel pobirati pribitek k cestnini na določenih cestninskih cestah in takso na pretovor v Luki Koper, ki bosta namenjena sofinanciranju gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Ocenjuje, da bo priliv iz obeh dajatev 21,2 milijona evrov.

Več prenov 

Prenovili bodo programsko podporo za odmero davka na dediščine in darila, prenovili sistem carinskih dovoljenj, koncesionarjem pri igrah na srečo bodo omogočili, da dnevne prometne podatke namesto po pošti pošiljajo po elektronski poti.

Napovedujejo ukrepe, ki temeljijo na čedalje bolj avtomatiziranem sistemu analize tveganja. Posebno pozornost bodo namenili poslovanju zavezancev s povezanimi osebami iz tujine (transferne cene), plačevanju dajatev ob čedalje hitreje rastočemu pojavu spletne prodaje ter zagotavljanju pravilno
prijavljene vrednosti blaga v carinskih postopkih.

Glede izstopa Velike Britanije iz EU Furs pravi, da podrobno spremlja dogajanje ter da bo upošteval navodila Evropske komisije za prilagoditev carinskih, davčnih in ostalih sistemov v njeni pristojnosti.

"Ne glede na scenarij, kateremu se bo potrebno prilagoditi, bodo sprejeti vsi ukrepi za uspešno prilagoditev postopkov in sistemov," zagotavljajo in dodajajo, da bodo gospodarske subjekte v Sloveniji sproti obveščali, da se bodo lahko pravočasno prilagodili. Furs pričakuje, da se bodo ob brexitu izvozni postopki povečali za 6,7 odstotka, uvozni postopki pa za 3,7 odstotka.