Družbi Inovatis, ki jo zastopata direktor Martin Lazar in prokurist Iztok Seljak, in Ladis, ki jo zastopajo Mitja, Andrejka in Dušan Lapajne, sta v današnjem Delu objavili prevzemno namero za vse delnice družbe H&R, najkasneje v 30 in ne prej kot v 10 dneh pa bosta objavili še prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe. 

Družba H&R je prek Hidrie Holdinga lastnica Hidrie. Največji, 40-odstotni lastnik Hidrie Holdinga je po poročanju Financ trenutno ES&G Edvard Svetlik - sicer oče direktorjev Hidrie Holdinga Gašperja in Urške Svetlik. . Drugi največji lastnik je Rafis Alojzija Rejca (24,7 odstotka), sledita še Inovatis (9,82 odstotka) in Ladis (8,52 odstotka). 

Sumi na nepravilnosti

Seljak, ki je direktor Hidrie Holdinga, je v sporočilu za javnost navedel, da je v začetku decembra zaznal sume nepravilnosti v družbi, sume kršitve zakonodaje in notranjih aktov, vezanih na pridobivanje lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni 10 evrov s strani dveh članov poslovodstva Hidrie Holdinga - Urške Svetlik in Gašperja Svetlika. 

"Ker sem kot direktor odgovoren za zakonitost poslovanja, sem te sume nepravilnosti pravno preveril ter s pravnim mnenjem, ki te sume potrjuje, seznanil tudi nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor družbe H&R ter zahteval sklic seje upravnega odbora družbe H&R," je navedel. 

V Hidrii so odgovorili, da "vse družbe v okviru korporacije vseskozi poslujejo zakonito in v skladu z načeli dobrega korporativnega upravljanja". Pri tem pa se, kot so navedli, pojavljajo utemeljeni dvomi, da v ozadju zahtev po razrešitvi direktorjev Hidrie Holdinga in prevzemne namere stojijo osebe, ki zasledujejo svoje osebne interese in ne interesov družb v okviru korporacije Hidria. "Takšnim nameram bomo zato nasprotovali z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev," so dodali.

Iztok Seljak, Edvard Svetlik
Bobo
Iztok Seljak in Edvard Svetlik.

Niso jih obvestili

Kot je pojasnil Seljak, je opazil nepravilnosti pri lastnem odkupovanju delnic Hidrie Holdinga, katerega direktor je, pa o tem niti ni bil obveščen. Prav tako o ponudbi za 10 evrov - ki je po njegovih besedah podcenjena vrednost delnice - niso bili obveščeni vsi delničarji.

"Kupljenih je bilo okvirno za 250.000 evrov delnic, kar predstavlja med 2,5 in tremi odstotki vseh delnic, kar pa je lahko, glede na lastniško strukturo, tudi že jeziček na tehtnici," je dejal. "Da bo nekdo prevzel večinski delež, ostali pa bodo ostali zaklenjeni v manjšinskem lastništvu," je orisal razmere v Hidri.

Omenjeno dogajanje na ravni lastnikov, ki so vpeti tudi v vodenje Hidrie, sicer po njegovih zagotovilih ne vpliva na poslovanje. Vsi so osredotočeni na dobro poslovanje in bodo, kot je dejal, tudi v prihodnje. "Lani smo po 255 milijonih evrov prihodkov iz prodaje iz 2017 te povišali na 270 milijonov evrov," je pojasnil. Letos bi prodaja po načrtih lahko dosegla rekordnih 300 milijonov evrov. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je lani oblikoval okrog 30 milijonov evrov, letos naj bi dosegel 34 milijonov evrov.

Sumov nepravilnosti še ni naznanil organom pregona, saj se mu zdi korektno, da nadzorni svet Hidrie Holdinga in upravni odbor H&R, ki sta za to pristojna, da prostor in čas da se do tega ustrezno opredelita.

35 evrov na delnico

Za dolgoročni razvoj in zaščito družbe ter za zaščito preostalih delničarjev pred nadaljevanjem tovrstnega ravnanja sta se z Dušanom Lapajnetom, direktorjem Hidrie in tudi manjšinskim delničarjem, odločila, da podata prevzemno namero za vse delnice H&R po ceni 35 evrov na delnico. 

"K skupnemu sodelovanju v tem prevzemnem nastopu s ciljem zagotovitve profesionalnega neodvisnega upravljanja Hidrie in s tem njenega uspešnega razvoja za vse deležnike vabiva tudi vse ostale delničarje, kolege v družbi in izven nje, da se nama pridružijo v prevzemu večinskega deleža naše Hidrie," je navedel.