Dars je 19. decembra lani ministrstvu za infrastrukturo in članom odbora za izgradnjo 3. razvojne osi predstavil noveliran časovni načrt izgradnje severnega dela tretje razvojne osi. Ta načrt se precej razlikuje od časovnega načrta, ki ga je Dars pripravil za protokol, ki ga je julija 2017 takratni minister za infrastrukturo Peter Gašperšič podpisal s predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije.

Med drugim nov Darsov načrt za dva odseka med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, ki bi se glede na protokol morala začeti graditi konec leta 2019, začetek gradnje predvideva leto dni kasneje, zaključek pa leta 2026, kar je tri leta kasneje od načrta v protokolu.

Na Darsu, ki ni bil podpisnik protokola, so ob burnih odzivih poudarili, da so že v času priprave protokola ugotovili, da je v njem zastavljena časovnica neizvedljiva in da so priprave na gradnjo in sama gradnja zahtevnejši, kot se je laično domnevalo na začetku. So pa nato napovedali, da bodo s pogodbenim nadzornim inženirjem na tem projektu, družbo DRI, znova pregledal terminski plan, ki ga je pripravil državni inženir DRI.

PremierMarjan Šarecje v izjavi za Koroški radio dejal, da vlada vse infrastrukturne projekte jemlje zelo resno in da glede tretje razvojne osi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek dela na tem, da se Darsova časovnica nekoliko spremeni in premakne bližje. "Ta vlada bo naredila vse, da se ta časovnica čim bolj približa in da se gradnja prične, ker resnično s tem vsi izgubljamo," je dejal Šarec.

Nov sestanek predstavnikov Darsa, ministrstev za infrastrukturo ter za okolje in prostor in odbora za izgradnjo 3. razvojne osi je po besedah predsednika omenjenega odbora, župana Občine Prevalje Matica Tasiča sklican za 16. januar. Na sestanku bodo po njegovih besedah govorili o terminskem načrtu izgradnje in terminskem načrtu nadaljnjega umeščanja tretje razvojne osi v prostor.

"Pričakujemo, da se bo Dars čim bolj približal tistemu terminskemu planu, ki ga je sam pripravil in ki je sestavni del julija 2017 podpisanega protokola," je dejal Tasič. V nasprotnem primeru Korošci napovedujejo protestne aktivnosti.