Vlada pa je že pripravila spremembo zakona. S tem bo ohranila trenutno višino denarne socialne pomoči, je poročal Radio Slovenija.

Na predlog Levice se je 1. junija znesek minimalnega dohodka zvišal z 297,53na 385,05 evra. Zaradi redne letne uskladitve je bila s 1. avgustom višja še za dva odstotka in zdaj znaša 392,75 evra. Če bo zakon sprejet, bo znesek ostal enak v letu 2019.

Posledično bo treba v državnem proračunu za leto 2019 za transfere socialno ogroženim zagotoviti dodatnih 39,2 milijona evrov, piše v vladnih gradivih.

Poraba do 31. avgusta 2018 za transferje za socialno ogrožene znaša 166.057.721,54 evra, do konca leta predvidevajo še porabo v višini 102.531.702,97 evra, kar skupaj znaša 268.589.424,51 evra. Zaradi okoli 19.055 upravičencev, med katerimi je 12.636 upravičencev do denarne socialne pomoči in 6419 upravičencev do varstvenega dodatka, ki niso oddali vloge za preračun z upoštevanjem osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 385,05 evra in novih ekvivalenčnih lestvic do 31. julija, na vladi ocenjujejo, da bo poraba nižja od predvidenih 284 milijonov evrov.