Po podatkih ministrstva za delo bo dodatek za družino s tremi otroki znašal 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku.

Kdo je do dodatka upravičen?

V letu 2017 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 10,87 milijona evrov.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki in do katerega je upravičen eden od staršev. Seveda pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji ter da izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 659,30 evra na družinskega člana.

Za vse upravičence do otroškega dodatka, ki ne presegajo cenzusa za dodatek za veliko družino, in za vse, ki so v letu 2017 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2018 bo izplačilo dodatka za veliko družino 12. 4. 2018, še sporoča ministrstvo.