"Kot direktor agencije moram zagotoviti, da agencija izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, še posebej pa je to pomembno sedaj, ko agencija obravnava več izredno zahtevnih primerov. Po svojem trdnem prepričanju svoje delo na položaju direktorja agencije opravljam strokovno in neodvisno. Vsled vsemu navedenemu sporočam, da ne bom odstopil s položaja direktorja agencije," je v sporočilu objavljenem na spletni strani Agencije za varstvo konkurence (AVK) zapisal Matvoz.

Spoštovanje odločb sodišča?

Počivalšek je Matvoza pozval k odstopu potem, ko je vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo vlade za revizijo odločbe ministrstva, s katero je to DZ predlagalo imenovanje Matvoza. Vlada je na Počivalškov predlog zahtevo vložila potem, ko je upravno sodišče presodilo, da je bil postopek imenovanja nezakonit. Svojo zahtevo za revizijo je ločeno podal tudi Matvoz, vrhovno sodišče pa je na njegovo zahtevo revizijo dopustilo. Matvoz je danes navedel, da revizijski postopek pred vrhovnim sodiščem še ni zaključen.

Počivalšek je Matvoza k odstopu pozval, da bi se čim prej odpravilo nezakonito stanje, ki da so ga ugotovila sodišča. "Ko sem dobil odgovor vrhovnega sodišča, da zavrača proces revizije, sem uresničil tisto, kar sem takrat (po sodbi upravnega sodišča) obljubil - da bom odločitev sodišča, ki je pravnomočna, spoštoval," je danes ob robu nacionalne konference o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju ponovil Počivalšek. Dodal je, da je Matvoz obljubil, da bo po odločitvi sodišč odstopil, česar pa ni storil.

Na potezi AVK

Počivalšek meni, da se je z odločitvami sodišč vzpostavila nova sodna praksa predlaganja kandidata za direktorja. Glede odločitve vrhovnega sodišča v primeru Matvozove zahteve pravi, da je zanj "zavezujoča le odločitev o nezakoniti odločbi o imenovanju direktorja AVK, saj sem imenovanje predlagal jaz" ter da dovoljena revizija na Matvozovo zahtevo "zame in za ministrstvo nič ne spremeni". Prepričan je, da je sedaj na potezi svet AVK, ki bi po njegovem mnenju moral Matvoza, če ne bo odstopil, razrešiti.

Matvoz meni, da razlogov za razrešitev ni. "Direktor se lahko predčasno razreši zgolj iz razlogov, ki jih navaja zakon, za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja agencije pa je pristojen svet agencije. Sam menim, da razlogi za razrešitev, ki jih navaja zakon, niso podani," je zapisal.

Poudaril je tudi, da je AVK samostojen in neodvisen organ ter da direktorja imenuje DZ na predlog vlade. "Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata, ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju. Takšen postopek, kot ga določa zakon, je bil izveden tudi v predmetni zadevi, ko me je DZ pravnomočno imenoval na mesto direktorja agencije za obdobje petih let, odločitev DZ pa ni bila izpodbijana. Pred upravnim sodiščem se je izpodbijala zgolj odločba pristojnega ministrstva," je še zapisal Matvoz.

Zahteven primer

Pred AVK je med drugim primer soglasja za prevzem družbe Pro Plus, ki med drugim izdaja TV-programa POP TV in Kanal A, s strani družbe Slovenia Broadband, ki ima istega lastnika, United Group, kot telekomunikacijski operater in ponudnik TV-programov Telemach.

O morebitnih pritiskih zaradi tega odločanja Počivalšek poudarja, da je "AVK avtonomna organizacija in mora tudi avtonomno odločati".