Zakon o pacientovih pravicah, ki je bil sprejet leta 2008, z osnovnim namenom zaščite pacienta kot najšibkejšega člena v našem zdravstvenem sistemu, med pravice pacienta vključuje tudi njegovo upravičenost do brezplačne pomoči pri uresničevanju le-teh. Pri tem bolniku pomaga zastopnik pacientovih pravic.

Precej pritožb je čez zobozdravstvene storitev
Profimedia
Precej pritožb zastopnik Klemen Šuligoj prejema na račun zobozdravstvenih storitev, ki niso dobro opravljene.

Nad čem se pritožujejo

V posameznih regijah Slovenije deluje več zastopnikov, ki jih lahko pacient prosi za nasvet, svetovanje, informacijo ali posredovanje. V goriški regiji to funkcijo opravlja diplomirani zdravstvenik Klemen Šuligoj.

Ta pove, da so se lani nanj najpogosteje obračali na račun neprimerne in nekakovostne zdravstvene oskrbe, nepravilnega vodenja čakalnih seznamov, pa tudi na račun neprimerne komunikacije zdravstvenega osebja.

Konkretno prejema precej pritožb glede storitev v zobozdravstvu; predvsem pacienti poročajo o tem, da storitev ni bila dobro opravljena. Zastopnik v takem primeru pacientu zagotovi, da se morebitne napake zdravstvenega izvajalca odpravijo. Velikokrat ga obiščejo tudi bolniki, ki menijo, da jim je kršena pravica do spoštovanja pacientovega časa v zvezi s čakalnimi vrstami.

O težji kršitvi

Ena od težjih zadev, ki jih je Šuligoj obravnaval, je bila odstranitev rodil. "Šlo je za mlajšo žensko v rodni dobi, ki je imela ginekološki poseg. Brez njenega pisnega soglasja so ji odstranili več, kot je bilo treba. Ta zadeva se je potem preselila na sodišče," pojasni.

Goriški zastopnik še pove, da sta se v zvezi z aktualnimi dogodki v šempetrskem urgentnem centru, v primeru tehnične napake in sumljivih smrti, nanj obrnili dve družini: "Prosili so me samo za nasvet. Svetoval sem jim, naj bodo kooperativni s preiskovalci in naj vestno spremljajo, kaj se v zvezi z zadevo dogaja."

Pritožujejo se tudi zaradi dolgi čakalnih dob, čakalna vrsta
P.K.
Čakalne dobe so dolge in presegajo zakonsko predpisane. Pacienti se pritožujejo tudi glede tega.

Šuligoj, ki je zastopnik pacientovih pravic od leta 2014, v zdravstvu sicer dela že drugo desetletje, ima zastopniško pisarno v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Rožni Dolini. Tu je na voljo v času uradnih ur, ki so ob ponedeljkih, torkih in petkih. Svetuje pa lahko tudi po telefonu.

Kdo je torej kriv?
STA
Glede sumljivih smrti zaradi tehnične napake se Šuligoj zavzema, da bi policija in bolnišnica o preiskavi čim bolj obveščali javnost.