Ključni del reševanja je celovita obnova ali energetska sanacija stavbnega fonda, so bili soglasni sogovorniki nedavnega posveta o rešitvah energetske revščine.

Energetsko revna gospodinjstva več kot 10 odstotkov letnih prihodkov namenijo za pokritje osnovnih energetskih potreb. Poleg težav pri plačevanju položnic se soočajo z nižjo kakovostjo življenja zaradi nezdravih stanovanjskih razmer.

"Gre za problem, ki bo vedno hujši in vedno bolj pereč," je opozorila Mojca Vendramin z ministrstva za infrastrukturo in prostor.

V Sloveniji se je delež prihodkov, namenjen za energijo, najbolj povečal prav v gospodinjstvih z najnižjimi dohodki.

Eden od ukrepov za zmanjševanje energetske revščine je tudi širitev modela energetskega svetovanja, ki ga izvaja društvo Focus v okviru evropskega projekta Achieve. Svetovanje se izvaja v gospodinjstvih. Obsega vse faze, od priprave in izvedbe izobraževanja za bodoče energetske svetovalce, priprave na izvajanje obiskov, promocije storitve in priročnika za izvajanje obiskov do izvedbe obiskov in procesa evalvacije.

Energetsko svetovanje v gospodinjstvih predstavlja poskus reševanja problematike energetske revščine v omejenem obsegu in ponuja pomoč gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki si ne morejo ali si težko privoščijo primerno energetsko oskrbo svojega gospodinjstva.

V sklopu brezplačnih obiskov energetski svetovalec analizira stanje ter pregleda porabo električne energije, toplote in vode. Na podlagi tega pregleda izračuna, kako gospodinjstvo lahko najbolj učinkovito privarčuje energijo, čemur sledi priprava sklopa priporočil. Ta priporočila in napotki za zmanjšanje rabe energije so gospodinjstvu predstavljeni v sklopu drugega obiska, ko svetovalec v gospodinjstvu namesti tudi brezplačne naprave za varčevanje z energijo (varčne sijalke, tesnila za okna in vrata, varčevalni nastavki za pipe in prhe, podaljšek za elektriko s stikalom za izklop ipd.).

Cilj projekta Achieve je obiskati vsaj 300 gospodinjstev v Sloveniji. Povprečje zmanjšanja izpustov CO2 za prvih 50 obiskov pa je 210 kilogramov na leto. To pomeni, da bo skupno zmanjšanje izpustov za vsa obiskana gospodinjstva skupaj približno 63.000 kilogramov na leto.

Gospodinjstvo na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje privarčuje v povprečju 74 evrov letno. To pomeni v povprečju 11 odstotkov prihranka pri porabi električne energije, 8,9 odstotka pri vodi ter 5,6 odstotka pri ogrevanju za vsako gospodinjstvo. Poleg neposrednih prihrankov lahko gospodinjstvo privarčuje še več, če upošteva nasvete za varčevanje. Pomemben del obiskov je tudi informiranje gospodinjstev glede porabe in varčevanja z energijo ter okoljskega vpliva.