Anketiranci so morali odgovoriti na vprašanje, katero število spolnih partnerjev je najbolj zaželeno, ko govorimo o seksualni preteklosti njihovega partnerja.

Glede na odgovore anketirancev bi morale ženske pred njimi imeti največ 14, moški pa največ 15 spolnih partnerjev. Če bi bilo število večje, bi anketiranci osebo doživljali kot promiskuitetno. 

Poleg prevelikega števila spolnih partnerjev so anketiranci dejali, da bi jih pri partnerju oziroma partnerici motilo tudi premalo število: če bi ženska imela spolne odnose le z enim ali dvema partnerjema, bi jo anketiranci dojemali kot konzervativno.