Revščina je lahko vzrok za različne težave v duševnem zdravju, pa tudi posledica, saj osebe s težavami v duševnem zdravju pogosto izgubijo službo ali je sploh ne morejo dobiti - tudi zaradi predsodkov delodajalcev in njihovega nepoznavanja. S tem je pogosto povezano stanovanjsko vprašanje in tudi vprašanje nadaljnje zdravstvene in socialne obravnave, so opozorili udeleženci današnje konference na Brdu pri Kranju, ki jo je organiziral republiški inšpektorat za delo.

Sicer pa so se udeleženci konference tudi strinjali, da se o osebah in skupinah s težavami v duševnem zdravju, o njihovih težavah in izzivih, s katerimi se dnevno soočajo v svojem življenju sami in vsi, ki z njimi sodelujejo, še vedno premalo govori.

Težave v duševnem zdravju so namreč še vedno tabu tema, zaradi česar osebe s težavami v duševnem zdravju ostajajo stigmatizirane, etiketirane, nerazumljene ter premalo spoštovane in upoštevane, so ugotavljali.

Udeleženci konference, ki se dnevno v praksi srečujejo z osebami s težavami v duševnem zdravju, so tudi opozorili na finančne in materialne omejitve, ki vse bolj zaznamujejo njihovo delo. Organiziranje različnih oblik pomoči je zato v veliki meri odvisno tudi od razumevanja in spoštovanja dostojanstva ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, so v sporočilu za javnost zapisali po konferenci.

Zato so se udeleženci konference zavzeli za izboljšanje zakonodaje, ki ureja to področje, za več sodelovanja med državnim in nevladnim sektorjem na tem področju, za destigmatizacijo in detabuizacijo oseb s težavami v duševnem zdravju, za razumevanje, sprejemanje in spoštovanje drugačnosti.