Kot so povedali viri, gre za administrativni postopek, in ne kazenskega. Današnje pismo nima pravnih posledic in ga ni mogoče izpodbijati. V pismu je komisija opisala zadeve, pri katerih utemeljeno sumi, da bi lahko obstajale kršitve vladavine prava, ki bi lahko vplivale na proračun EU.

Glavno področje, pri katerem bi lahko obstajale kršitve vladavine prava, je po neuradnih informacijah javno naročanje. Povezane so z organi, pristojnimi za izvajanje proračuna, nadzorom in preglednostjo ter preprečevanjem kaznovanja goljufij, korupcije in prava EU. Poleg tega so zaskrbljeni tudi zaradi pomanjkanja celovitega okvira za boj proti korupciji.

Madžarska ima zdaj dva meseca časa, da odgovori na pomisleke komisije. Gre za postopek sodelovanja, katerega cilj je doseči dogovor, ki bo omogočil zaključek postopka, navajajo viri pri uniji.

Če se to ne bo zgodilo, se bo postopek nadaljeval. Komisija bo imela en mesec časa za preučitev odgovorov države članice. Če bo ugotovila, da zadeva ni rešena, bo Madžarski poslala novo pismo s podrobnejšo razlago težav in predlogom ukrepov za soočenje z njimi.

Madžarska bo imela nato znova čas za odgovor, in če strani še vedno ne bosta dosegli dogovora, bo komisija predlagala popravne ukrepe za zaščito proračuna EU, ki jih bo poslala v potrjevanje Svetu EU. Svet bo o ukrepih, ki lahko vključujejo zamrznitev izplačevanja evropskih sredstev, odločal s kvalificirano večino.

Cel postopek bo tako trajal od pet do devet mesecev.