Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je namreč danes sporočilo, da so agenciji za obalni linijski prevoz naročili prestavitev letošnje sezonske podražitve cen prevoza na vseh trajektnih linijah v potniškem pomorskem prevozu. Hrvaška letos ne bo sezonsko podražila niti cestnin za avtoceste, ki so v večinski državni lasti. 

Ministrstvo se je tako odločilo na podlagi trenutne situacije. Epidemija covida-19 je namreč vplivala na celotno hrvaško gospodarstvo. Z odločitvijo želijo omogočiti turistične obiske na podlagi obstoječega zunajsezonskega cenika, s čimer bi spodbudili gospodarske dejavnosti in turizem ob jadranski obali in na otokih. 

Za vse

Odločitev ministrstva sledi pobudi združenja Otoški sabor, naj vlada prestavi letošnje sezonske podražitve na vseh trajektnih, ladijskih in katamaranskih linijah samo za hrvaške državljane, da bi jim omogočala cenejša potovanja na otoke na podlagi zimskega cenika. Hrvaška vlada pa je odločila, da bodo v trajektnem prometu obveljale zimske cene prevoza za vse potnike. Ladijskih in katamaranskih linij posebej niso omenili. 

Hrvaško javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) je že pred tem napovedalo, da v letošnji osrednji turistični sezoni ne bodo podražili cestnin na 1112 kilometrov hrvaških avtocest, s katerimi upravljajo. S 15. junijem bodo ukinili tudi mostnino na otok Krk.