Slovenska agencija za varstvo konkurence (AVK) je Agrokorju začasno zasegla delnice Mercatorja, da bi zavarovala plačilo globe v višini 53,9 milijona evrov, ki jo je hrvaškemu koncernu naložila, ker ni prijavil koncentracije po prevzemu Costelle leta 2016.

Costello je sicer prevzela Todorićeva švicarska družba Agrokor, in sicer prek družbe Alsafi Partners iz Dubaja, ki je bila lastnica družbe Aredya Global iz Dubaja, ki je imela v lasti Costello.

Todorić je danes zatrdil, da ga pogodba o prevzemu ni zavezovala k prijavi lastništva. Trdi, da je bila v pogodbi omenjena možnost, da bi posel tudi opustili. Ne ve, zakaj tisti, ki so prevzeli Agrokor, niso prijavili lastnine. Če bi se obnašali profesionalno, bi bila situacija danes drugačna, je prepričan.

Todorić je danes sicer povedal, da je po potrditvi obtožnice proti njemu in še trem osebam domnevnih kaznivih dejanj v Agrokorju, ki jo je zagrebško sodišče potrdilo decembra lani, dobil vpogled v dokumente tožilstva, ki naj bi po njegovih besedah prispevali nove dokaze njemu v prid.

Hrvaškega premierja Andreja Plenkovića in hrvaško vlado je znova obtožil, da mu je zasegla zasebno lastnino, ko je z zakonom o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, poznanem kot lex Agrokor, uvedla izredno upravo v koncernu.

Trdi, da je šlo za nezakonit, sistematičen in organiziran odvzem njegovega zasebnega premoženja, pri katerem so po njegovem prepričanju sodelovali Plenković, nekdanja ministrica za gospodarstvo Martina Dalić, svetovalci iz skupine Borg, ruski veleposlanik na Hrvaškem Anvar Azimov, ruska Sberbank, bonitetna agencija Moody's in Bruselj.

Znova je poudaril, so ga v hrvaški vladi izsiljevali, naj prenese svoj lastniški delež v Agrokorju na banke upnice. Novinarjem je predstavil tudi elektronsko pošto, ki naj bi podkrepila njegove trditve, da je šlo za nezakonit prevzem Agrokorja ter da so družbo zatem "oropali".

Proti Todoriću poteka še najmanj ena preiskava zaradi suma kaznivih dejanj v Agrokorju. Od jeseni 2017 preiskujejo okoliščine, v katerih naj bi skupaj s svojima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly iz blagajne na zasebne račune nakazal najmanj 130 milijonov evrov.

Todorić se je pred hrvaškim pravosodjem skrival v Londonu, Velika Britanija pa ga je Hrvaški izročila novembra 2018, ko je plačal milijon evrov varščine, da bi se lahko branil s prostosti.

AVK: Zaseg delnic Mercatorja ni nesorazmeren ukrep

Z začasnim zasegom delnic Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja, ni prišlo do nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, trdi AVK, ki je delnice zasegla za zavarovanje plačila globe v višini 53,9 milijona evrov. Tudi višina globe se ne zdi sporna, saj je določena glede na promet celotne skupine.

"Z začasnim zasegom vseh delnic ni prišlo do nesorazmernega posega v pravico do zasebne lastnine in pravico do svobodne gospodarske pobude, saj glede na vsakodnevna nihanja vrednosti delnic ni mogoče predvideti, kakšno vrednost bodo imele ob pravnomočnosti odločbe o prekršku," je v današnjem pojasnilu zapisala agencija za varstvo konkurence (AVK).

Poudarila je, da z začasnim zasegom delnic ni in ne bo postala lastnica Mercatorja, saj je začasni odvzem delnic namenjen izključno zavarovanju izvršitve odločbe o prekršku. S tem se je, je spomnila AVK, v celoti strinjalo tudi pristojno sodišče.

AVK je hrvaškemu Agrokorju izrekla globo, ker ni priglasil koncentracije, potem ko je Agrokorjeva švicarska družba Agrokor prevzela družbo Ardeya Global, ki je lastnica polnilnice vode Costella.

V Agrokorju trdijo, da je sklep agencije o zasegu delnic protiustaven, arbitraren in nezakonit ter da je AVK pri izdaji sklepa o začasnem odvzemu delnic grobo kršila pravila postopka. Ocenjujejo, da je globa nesorazmerna, ker je AVK za podjetje, ki ima milijon evrov prometa, izdala kazen v višini 54 milijonov evrov ter zasegla delnice, ki so vredne 140 milijonov evrov, je decembra v Ljubljani povedal prvi mož Agrokorja in Fortenove (na katero so prenesli zdrave dele Agrokorja, a ne še tudi Mercatorja) Fabris Peruško.

AVK v današnjem sporočilu, ki ga je objavila "zaradi številnih medijskih objav in komentarjev", pojasnjuje, da je po zakonu globa za nepriglasitev ali prepozno priglasitev koncentracije do deset odstotkov letnega prometa v koncentraciji udeleženega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini v predhodnem poslovnem letu.

"Višina globe je pri obravnavi tovrstnih prekrškov odvisna od ustvarjenih prihodkov od prodaje v koncentraciji udeleženega podjetja, ki bi koncentracijo moralo priglasiti in je prekršek storilo, skupaj z drugimi podjetji v skupini (v konkretnem primeru od letnega prometa skupine Agrokor), ne pa od letnega prometa ciljnega podjetja, ki je v konkretnem primeru podjetje Ardeya Global skupaj s podjetjem Costella, oziroma vrednosti transakcije," so navedli.

Za začasni zaseg delnic se je odločila, "ker obstaja bojazen in velika verjetnost, da z odločbo o prekršku izrečena globa ne bo izvršena".

Poleg tega prekrškovnega postopka pri AVK v zvezi s prevzemom Costelle teče tudi upravni postopek, v katerem agencija presoja, ali je koncentracija skladna s pravili konkurence. Ta postopek še ni končan, ker ji Agrokor (tudi po izrečeni kazni v višini 40.000 evrov, ki jo je Agrokor že plačal) še ni predložil vseh zahtevanih podatkov, je danes pojasnila agencija.