Prazne obljube?

Dokončanje prvega nadstropja ptujske urgence pod velikim vprašajem

Dženana Kmetec
18. 9. 2023, 20.51
Posodobljeno: 18. 9. 2023, 20.54
Deli članek:

Izgradnja pritličja urgentnega centra na Ptuju se zaključuje. Zgrajen je tudi skelet prvega nadstropja, za njegovo dokončanje in ureditev pa bi potrebovali okrog 17 milijonov evrov. Država je v začetku tega leta denar za to obljubila, a virov do zdaj niso našli. Zamenjali so se tudi ljudje, ki so denar obljubili …

Č.G.
Vlada je denar najprej obljubila že v letošnjem proračunu, nato je zagotavljala, da bo projekt v Načrtu razvojnih programov 2024, glede na zadnje odgovore pa je njegova prihodnost zelo negotova.

Takoj po spremembi ekipe vodilnih na ministrstvu za zdravje so se pojavila ugibanja o nadaljevanju izgradnje urgentnega centra na Ptuju. Spodnje Podravje to investicijo nujno potrebuje. Še v začetku tega leta je vršilec dolžnosti direktorja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj Aleksander Voda s predstavnikom ministrstva Alešem Šabedrom podpisal aneks, s katerim so zagotovili sredstva tudi za nadzidavo objekta. A 700 tisoč evrov je zadostovalo le za postavitev skeleta, za dokončno ureditev in opremo prostorov, kjer naj bi bile štiri operacijske dvorane, pa bi po ocenah potrebovali okrog 17 milijonov evrov. Obljuba politike, da bo tudi to urejeno, je bila dana, toda brez pisnega zagotovila. Sprememba ministrske ekipe pa je nadaljevanje investicije – vsaj kratkoročno gledano – postavila pod velik vprašaj.

Ministrstvo: »Dokumente bo pregledala komisija«

To je razvidno tudi iz odgovora zdravstvenega ministrstva, kjer so glede nadaljevanja gradnje urgentnega centra (UC) oziroma prvega nadstropja odgovorili le to: »V sklopu izgradnje urgentnega centra na Ptuju je bil zgrajen tudi skelet etaže nad urgentnim centrom, kar je vezano na prenovo kirurškega bloka in intenzivnih enot. Na podlagi dogovora med predstavniki Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in SB Ptuj je bolnišnica pripravila in posredovala idejno dokumentacijo (DIIP), ki je podlaga za obravnavo in opredelitev do investicije. DIIP bo obravnavala komisija za pregled investicijskih dokumentacij in se do nje opredelila.« Projektna dokumentacija naj bi bila dokončana najpozneje do sredine septembra. Kako uspešna bodo prizadevanja, bo znano v kratkem.

Aleksander Voda podrobnejših informacij o tem, ali in kdaj bi lahko dela nadaljevali, nima: »Seveda si želim, da bi se to zgodilo čim prej, ker te prostore potrebujemo.«

Dejstvo, da je gradbeni obod prvega nadstropja postavljen, naj bi sicer pomenilo vsaj to, da bo (prej ali slej) to investicijo treba nadaljevati. A časovnica je očitno zelo negotova. Vlada je denar najprej obljubila že v letošnjem proračunu, nato je zagotavljala, da bo projekt v Načrtu razvojnih programov 2024, glede na zadnje odgovore pa je prihodnost zelo negotova, kar so mnogi tudi predvideli.

Poslanci drugih okrajev pritiskajo na vlado, kje pa so naši?

Na temo izgradnje prvega nadstropja UC Ptuj sta dva poslanca SD, Bojana Muršič iz Ruš in Damijan Zrim iz Prekmurja, pred nekaj dnevi postavila poslansko vprašanje in pojasnila nujnost nadaljevanja te naložbe. Vladi sta predlagala tudi, da naj se v najkrajšem mogočem času v načrt razvojnih programov uvrstijo zadostna sredstva, ki bodo omogočila dokončanje in čim hitrejši začetek delovanja urgentnega centra na Ptuju v celoti, torej vključno s prvim nadstropjem.

O vprašanjih oziroma pritiskih na vlado, kje in zakaj se kar naprej zatika izgradnja celotnega ptujskega projekta UC z nadstropjem vred, od naših poslancev že dolgo ni slišati prav nič. Pa imamo tri.

Kaj torej v Ljubljani počnejo »naši« poslanci? Dejan Zavec je še pred odstopom z mesta poslanca dejal, da delo za dobrobit regije ni zgolj tisto, kar se predstavi javnosti: »Konstantno sem na vezi z ministrstvom in direktorjem bolnišnice, pa se s tem ne propagiram. Bdimo nad tem projektom in vsi skupaj poskušamo v tej težki finančni situaciji najti sredstva za takšne projekte. Urejanje prostorov za bolnišnico gotovo spada med nujne investicije. Nekateri enostavno želijo biti v ospredju s populističnimi potezami, sam raje delam.«

Okrog tega, kakšen je njun angažma pri tej zadevi in kako v Ljubljani zastopata interese Spodnjega Podravja, smo za izjavo prosili tudi Jožefa Lenarta in Suzano Lep Šimenko, poslanca opozicijske SDS, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli.