Pozimi, ko elektrike porabimo več, bo ta tudi dražja

Kako bo nov obračun omrežnine vplival na vaš račun za elektriko

Žiga Kariž
18. 9. 2023, 18.21
Deli članek:

Počasi, a zanesljivo se približuje prvi marec 2024, ko bodo elektrodistribucijska podjetja uvedla nov način obračunavanja omrežnine, potrošniki pa se počasi že lahko pripravijo na novosti, ki jim bodo pomagale uravnavati višino računa.

Marko Vavpotič/M24.si
Nov način obračunavanja se začne 1. marca 2024. V dveletnem prehodnem obdobju se presežne moči ne bo zaračunavalo.

Slovensko elektrodistribucijsko omrežje bo moralo, da bo zadostilo vsem potrebam prihodnosti, v prihodnjih letih doživeti obsežno nadgradnjo. Še pred tem se bo potrošnike poskušalo stimulirati, da svoje navade prilagodijo tako, da bodo tudi kapacitete, ki jih imamo, kar najbolje izkoriščene. Tako se uvaja koncept aktivnega uporabnika, ki bo spremljal svojo porabo, jo prilagajal in optimiziral.

Dogovorna obračunska moč

Znano je že, da se nam s prvim marcem obeta uvedba novega načina obračunavanja omrežnine. Ta se je zdaj obračunavala glede na obračunsko moč, ki je enaka moči varovalk, ki so vgrajene v elektro omarico elektro podjetja. Z marcem se bo obračunska moč spremenila oziroma optimizirala. Tako imenovana dogovorna obračunska moč bo najprej izračunana na podlagi pretekle porabe, nato pa si jo bo lahko vsak uporabnik po želji in potrebah znižal ali višal. 

Podatki že na računih

Agencija za energijo
Tarifni razredi obračunske moči

kontrola porabe
Na portalu mojelektro.si imate na voljo vse podatke o porabi.

Elektro operaterji so na računih za junij, julij in avgust svoje uporabnike že obvestili o dogovorjeni izhodiščni moči. Ta je lahko v različnih obdobjih dneva različna in si jo vsak posameznik prilagodi. A če si bo obračunsko moč nastavil prenizko in jo s preveliko porabo presegel, mu bo presežna moč zaračunana, a šele po preteku obdobja prilagajanja, ki bo dolgo dve leti. V vmesnem obdobju »kazni« za bolj potratne ne bo.

Nove tarifne postavke

Uporabniki se bodo morali navaditi tudi na nove tarifne postavke, ki se bodo razlikovale glede na to, ali smo v visoki sezoni (november, december, januar, februar) ali nizki sezoni (ostali meseci), ali gre za dela prost dan, ali delovni dan, in tudi glede na del dneva. Dobili bomo pet različnih tarifnih razredov. Omrežnina bo najdražja v zimski sezoni ob delovnih dnevih med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro, najcenejša pa v času nizke sezone, na dela proste dneve med 22. zvečer in 6. uro zjutraj (glej tabelo).

Uporabnikom dostopni vsi podatki

O višini posamezne tarife ni znanega še nič, a naj bi se cene oblikovale v prihodnjih dneh oziroma do konca septembra, ko bodo možni tudi prvi izračuni, kako se bo nov sistem odrazil na mesečnem računu. Glede na trenutno ureditev predstavlja omrežnina tretjino vsega zneska, ki ga moramo potrošniki mesečno poravnati. Ob dejstvu, da bodo dogovorne obračunske moči praviloma nižje od tistih, ki jih plačujemo zdaj, večjih razlik na začetku ni pričakovati. K temu bo pripomoglo tudi dejstvo, da se bo nov način obračunavanja začel marca, ki že spada v nizko sezono, ko bodo tarife nižje.

Agencija za energijo je uporabnikom prek spletne strani Mojelektro.si omogočila tudi vpogled v podatke o merilnem mestu, pogodbi z elektro operaterjem in podrobno analizo porabe. Uporabniki tako lahko spremljajo, kako se spreminja porabljena moč v 15 minutnih intervalih, po urah, dnevih ali mesecih. Na podlagi teh podatkov lahko vsako gospodinjstvo še pred 1. marcem vidi ali oziroma za koliko presega dogovorjeno obračunsko moč in jo pravočasno spremeni.