Tokratna anketa Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana kaže na velik padec deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo. Medtem ko je bilo takšnih v septembru 53,1 odstotka, jih je v oktobru 45,1 odstotka.

Ob tem se je nekoliko povečal delež tistih, ki ukrepe ocenjujejo kot premalo ostre, in sicer z 10 na 13,3 odstotka. Da so ukrepi primerni in ne posegajo v osebno svobodo, je prepričanih 24,6 odstotka. Kot primerne, čeprav posegajo v osebno svobodo, pa jih ocenjuje 16,9 odstotka anketiranih.

Vedno več ljudi meni, da popuščanje gospodarstvu škodi javnemu zdravju

V primerjavi s septembrom ugotavljajo statistično značilen porast v deležu tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju. Po drugi strani pa ugotavljajo upad tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu.

Delež prvih je narasel za pet odstotnih točk, delež drugih pa se je za pet odsotnih točk zmanjšal. Da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu, meni 30,2 odstotka vprašanih, da se preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju, pa 25,5 odstotka.

Zaupanje v vlado šibko, najbolj na področju komunikacije

Da vladi zaupa, da bo sprejela prave odločitve za državo, pravi 20,3 odstotka vprašanih, da ji zaupa, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive, pa 19,1 odstotka.

Delo vlade na področju pridobivanja zadostnega števila odmerkov cepiv je kot dobro ali zelo dobro ocenilo 42,4 odstotka vprašanih, z organizacijo cepljenja je zadovoljnih 30,4 odstotka, s komunikacijo vlade z javnostjo na področju cepljenja pa 17,2 odstotka.

Za sedem odstotnih točk je od zadnjega merjenja narasel delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje, kot to uspeva Sloveniji. Takšnih je v oktobru 57,6 odstotka.

Raziskavo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel med 19. in 21. oktobrom z metodo spletnega anketiranja v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.