Ugotovitve so pravnomočne, saj župan zoper njih ni vložil pravnega spora.

KPK je pri izolskem županu Danilu Markočiču ugotovila kršitev integritete. Ko so ga povprašali o prenočevanju ministrice Pivčeve je župan podpisal odgovor z navedbo: "Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in osebje njene varnostne službe ...". S tem je Markočič, tako KPK, omogočil, da je bil komisiji poslan odgovor, "ki se ne ujema z dejstvi oz. resničnim stanjem, pri čemer je mogel in moral vedeti, da pojasnilo v delu, ki se nanaša na poravnanje stroškov za osebje ministričine varnostne službe, ni resnično".

Naknadno so v KPK pojasnili, da namreč iz "knjige gostov hotela, odgovora policije in komunikacije med osebjem hotela in uslužbenko kabineta župana izhaja, da osebje ministričine varnostne službe ni prespalo v istem hotelu kot ministrica, pač pa je Občina Izola poravnala stroške bivanja dveh noči za ministričina sinova, kar je razvidno iz računov hotela".

KPK tako glede Markočiča ugotavlja, da takšno ravnanje predstavlja ravnanje v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in s tem kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

"Od uradnih oseb, še posebej pa od najvišjih funkcionarjev lokalne oblasti, se namreč pričakuje, da pri odgovarjanju na zaprosilo državnega organa podajo točne in celovite informacije oziroma navedejo informacije, ki se skladajo z dejanskim stanjem. Le na tak način namreč lahko prispevajo h krepitvi integritete, transparentnosti in zaupanja v pravno državo ter k preprečevanju korupcije," so poudarili v komisiji.

Postopek suma kršitve integritete zoper izolskega župana zaradi urejanja rezervacije in nočitve nekdanje ministrice pa je KPK ustavila, saj na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo mogoče utemeljiti ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe. Kot so pojasnili v komisiji, "iz dokumentacije namreč ne izhaja, da je bil župan vključen v postopek zbiranja ponudb, priprave in izdaje naročilnice ter odreditev plačila računa za nastanitev ministrice".

Župan Markočič trdi, da ni oškodoval občinskega proračuna

Markočič je spomnil, da je že tedaj prevzel osebno odgovornost in poravnal stroške bivanja ministrice ter da ni oškodoval občinskega proračuna. Ko so na občini KPK zaprosili za določene podatke in ko so naknadno ugotovili, da so bile v hotelu poleg Pivčeve nastanjene tudi osebe, ki niso bile del ministričine delegacije, pa so od ministrice zahtevali, da poravna vse stroške bivanja, kar je tudi storila, je še navedel Markočič: "Na ta način smo zagotovili tudi, da občinski proračun ni bil oškodovan."

Na vprašanje, zakaj ni sprožil spora oz. ni podal dodatnih pojasnil KPK, je Markočič navedel, da se mu je zdelo "nerazumno, da s tem obremenjujem sodelavce, sodišča in tudi KPK". Glede možnosti odstopa zaradi omenjene afere pa je Markočič dodal, da bodo svojo odločitev dali volivci, ko oz. če se bo prihodnje leto odločil ponovno kandidirati za župana.

Oglasila se je tudi Pivčeva, ki je v pisnem odzivu poudarila, da je vse stroške nastanitve v Izoli plačala sama, pri preiskavi pa je bilo ugotovljeno tudi, da iz tega naslova ni pridobila nobenih koristi.