Pri tem se sklicuje na priporočila ministrstva za zdravje in sklepe posvetovalne skupine za covid-19 pri otroški populaciji. Oba dokumenta sta bila izdana letos spomladi. Dokument ministrstva navaja, da je nujno vsakega otroka, ne glede na starost, že ob najmanjših simptomih covida-19 napotiti na odvzem brisa. A v dopisu ni zaslediti napotka zdravnikom, da je treba pri simptomatskih otrocih opraviti izključno PCR-test. Dokument ne omenja nobenega od testov, izvajalce zdravnike samo napotuje na to, da je treba test opraviti, ne pa tudi katerega. 

V drugem dokumentu, ki nam ga je posredovala pediatrinja, so zapisani sklepi 15-članske posvetovalne skupine, s priporočili za testiranje. V tem zapisu je navedeno, da je »vsem otrokom, ki imajo kakršnekoli simptome, ki bi lahko predstavljali covid-19, treba čim prej odvzeti bris (PCR-test)«. Pediatrinja Irena Puntarec Djukanović je ob tem povedala: »Skladno s pravili stroke, smernicami in priporočili, ki so jih pripravili vodilni slovenski pediatri vseh treh nivojev skupaj z infektologi, na PCR-test napotimo vse otroke, pri katerih obstaja velika možnost okužbe s covidom-19, in/ali če so bili v neposrednem stiku z obolelo osebo in imajo znake okužbe. Pri otrocih do 15. leta, ki prihajajo v našo ambulanto zaradi drugih bolezni in na redne sistematske preglede, ter pri njihovih spremljevalcih po navodilu ministrstva za zdravstvo PCT-pogojev ni treba izpolnjevati.«

Zahteva za PCR-test brez pravne podlage

V tem šolskem letu je bilo po podatkih NIJZ v vseh slovenskih osnovnih šolah s covidom-19 okuženih 4568 otrok in mladostnikov. Pri otrocih do prvega leta je bilo potrjenih 81 okužb.

Z vprašanjem, kateri test naj pediater pred prvo obravnavo obolelega otroka zahteva v ambulanti, smo se še enkrat obrnili na ministrstvo za zdravje. Zanimalo nas je, ali je ministrstvo izvajalcem zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni (splošni zdravniki, bolnišnice) izdalo navodila, da je treba izvajati PCR-, in ne hitri antigenski test (HAGT). »Ministrstvo za zdravje ni izdalo nobenih navodil ali priporočil, ki bi nalagala opravljanje testa s PCR, HAGT je dovolj,« so pojasnili.

Kako je torej možno, da pediatrinja trdi (in zahteva) eno, ministrstvo drugo. Na ministrstvu za zdravje so namreč nedvoumno in jasno navedli, da v svojem dopisu, na katerega se sklicuje zdravnica, izvajalca zdravstvene dejavnosti nikjer ne zavezujejo k temu, da za obravnavo opravi PCR-test. »Dovolj je HAGT,« so povedali. O dokumentu, ki ga je vsem slovenskim pediatrom poslala posvetovalna skupina, so dejali, da gre za priporočila posvetovalne skupine, ki jih vlada upošteva ali ne. »Pravne podlage, da izvajalec zdravstvene dejavnosti pred obravnavo v ambulanti zahteva izključno PCR-test, ni,« so poudarili.

V mesecu dni pri otrocih do 15. leta več kot 5000 okužb

In kakšna je razširjenost covidnih obolenj med najmlajšimi v Sloveniji? Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo od začetka šolskega leta do 3. oktobra pri otrocih do 15. leta potrjenih 5274 okužb. Še dodatnih 2076 okužb so potrdili pri mladostnikih v starostni skupini med 15. in 18. letom, skupno, v celotni populaciji otrok in mladine do 18. leta, je bilo potrjenih 7350 okužb.

Po podatkih Covid-19 sledilnika, ki povzema podatke šolskega ministrstva, so v slovenskem šolskem prostoru, od vrtcev do srednjih šol, v letošnjem šolskem letu vrhunec okužb beležili sredi septembra. Glavnina okužb je bila v osnovnih in srednjih šolah.