Medijsko najbolj razvpito je bilo pljuvalne in žaljenje poslancev. Med »žrtvami« sta bila poslanec NSi Jožef Horvat in poslanec SNS Zmago Jelinčič.

V strokovnem nadzoru so ugotovili »določene nepravilnosti pri delu policistov« na Policijski upravi Ljubljana, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. PU Ljubljana »ni v zadostni meri opravila svojih nalog usmerjanja in usklajevanja dela območnih policijskih postaj. Ni jim dajala strokovnih pojasnil, nadzirala njihovega dela in jim zagotavljala strokovne pomoči.«

»Sektor uniformirane policije na PU Ljubljana v konkretnih primerih ni dovolj spremljal, analiziral, proučeval in ocenjeval varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela ter uporabe pooblastil pri vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju osebne varnosti in varovanju premoženja. Prav tako ni pripravil načrta varovanja niti ocene tveganja, ki je sestavni del načrta. Posledično v pripravljalni fazi za varovanje ni bilo predvidenega večjega števila policistov, ni bil dorečen način
ukrepanja policistov, prav tako ni bilo neposrednega vodenja varovanja na kraju. Ugotovljena je bila tudi pomanjkljiva in premalo učinkovita komunikacija med policijsko upravo in Centrom za varovanje in zaščito,« so ugotovitve strokovnega nadzora. 

Posledično je policijskim enotama naložena izvedba določenih ukrepov. Še vedno pa poteka ugotavljanje odgovornosti za pomanjkljive ukrepe.