Sindikat delavcev trgovine je danes o tem obvestil tudi svoje člane, od katerih, kot so zapisali v dopisu, prihaja vedno več vprašanj v zvezi z izvajanje vladne uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb s koronavirusom, s katero se s 23. avgustom uvaja obveza presejalnega testiranja.

"Glede na to, da gre za navodilo delodajalca zaposlenemu, v povezavi z delodajalčevo obveznostjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oz. nalaganje obveznosti zaposlenemu v okviru delovnega časa zaposlenega ni argumenta, da bi delodajalec strošek testiranja upravičeno naložil v plačilo delavcu," svojim članom pojasnjujejo v sindikatu.

Iz zakona o varnosti in zdravju pri delu po navedbah sindikata povsem jasno izhaja, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Zakon o delovnih razmerjih medtem navaja, da stroške za predhodni zdravniški pregled, s katerim se ugotovi kandidatova zdravstvena zmožnost za opravljanje dela, krije delodajalec, so spomnili v sindikatu in dodali, da enako velja tudi za stroške obdobnih zdravniških pregledov zaposlenih.

Zato mora strošek testa na okužbo s koronavirusom po pojasnilih sindikata delavcev trgovine v celoti prevzeti delodajalec, napotitev delavca na testiranje, ki dejansko predstavlja izpolnjevanje obveznosti delavca iz delovnega razmerja, pa se mora všteti v delovni čas zaposlenega. Delavec je za čas testiranja upravičen tudi do plačila za delo oz. do 100-odstotnega nadomestila plače v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

V sindikatu sicer ob tem poudarjajo, da zaupajo stroki, ki pravi, da cepljenje predstavlja edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19. "Zato zagovarjamo korist cepljenja proti covidu-19, ki pa mora temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika," so še navedli.