V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) predloga predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi ne morejo podpreti. Kot so zapisali v izjavi za medije, bi zakon moral biti zasnovan po podobnih načelih kot je to urejeno v primerljivih evropskih državah s sistemom socialnih zavarovanj.

Komisija Zdus za zdravstveno in socialno varstvo tako v izjavi predlaga, da bi bil predloženi zakon le začasen in sicer za obdobje 2022-2025, nakar bi bil sprejet nov sistemski zakon.

Metoda ocenjevanja upravičenosti preveč zapletena

"Predviden način ocenjevanja upravičenosti oziroma potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe je dodatni razlog, da upokojenci zakona ne moramo podpreti. Zato predlagamo, da zakonodajalec pripravi bolj enostavno in razumljivo metodologijo upravičenosti do storitev oziroma pravic do dolgotrajne oskrbe," so zapisali.

V Zdus se zavzemajo za transparentnost porabe sredstev, jasno razmejitev med področjema zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in zakonodajalcu predlagajo, da sledi nemškemu vzoru, kjer bolniške blagajne upravljajo tudi s področjem dolgotrajne oskrbe, vendar imajo ločene račune in področje delovanja službe, pri čemer z obema področjema upravljajo isti organi, torej skupščina in upravni odbor.

Potrebnih je več oskrbovalcev

Prav tako opozarjajo, da v Sloveniji primanjkuje usposobljenih oskrbovalcev na domu, v predlogu zakona pa so izpuščene možnosti dodatnega izobraževanja oziroma usposabljanja prostovoljcev, brezposelnih ter drugih ljudi z visoko stopnjo empatije do starejših, ki bi bili primerni za tako delo in bi jih lahko vključili v mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu.

Zakon išče rešitve le v privatizaciji

Zakon po oceni Zdusa rešitve išče samo v privatizaciji in vključevanju tujih izvajalcev. "Ne želimo, da bi sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, če potencialni upravičenci do nje ne bodo mogli uveljaviti svojih pravic, ker ne bo na voljo dovolj oskrbovalcev. Uresničevanje pravic, ki jih prinaša zakon, je nemogoče, če ne bodo zagotovljeni kadri in zmogljivosti za izvajanje dolgotrajne oskrbe," so opozorili.

Kljub kritičnim pripombam pa pozdravljajo ponovne razprave o dolgotrajni oskrbi in se zavzemajo za sprejem zakona, ki je v Sloveniji v pripravi že 20 let.