Kot so zapisali v omenjeni pogajalski skupini, vladni predlog, ki "ni dopuščal več nobenih pogajanj in je potekal pod umetno ustvarjenim in vsiljenim časovnim pritiskom, ne izpolnjuje pričakovanj sindikatov in njihovega članstva glede odprave varčevalnih ukrepov, ki jih je uvedel zakon za uravnoteženje javnih financ".

Med slednjimi posebej izpostavljajo znižanje vrednosti plačnih razredov za osem odstotkov. Kot so pojasnili, se vladna stran v tem delu ni v ničemer približala sindikalnim predlogom, čeprav se vrednost plačnih razredov ni usklajevala zadnjih deset let, realna vrednost plačnih razredov pa je v teh desetih letih padla za 20 odstotkov.

V današnji izjavi za javnost tako opozarjajo, da zaveza o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov iz stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati javnega sektorja iz leta 2018 zaenkrat ostaja v celoti nerealizirana. Pričakujejo, da se bodo pogajanja o tem takoj nadaljevala, vključno s pogajanji o načinu odprave omenjenega 8-odstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov.

Vlada še vedno ponuja roko dialoga, se je na umik sindikalnih central iz ESS odzval minister zadelo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Delavkam in delavcem pa je sporočil, da bosta on in celotna vlada "tudi v prihodnje, tako kot že doslej, zagovarjala in ščitila interese in pravice vseh delavk in delavcev".

Kot problematičen so izpostavili tudi predlagani zamik plačilnega dneva. Po njihovih navedbah bi sprememba dneva izplačila plače velikemu delu javnih uslužbencev zamaknila plačilni dan za deset dni ter jim povzročila dodatno birokracijo in stroške.

Sindikati so sicer danes do 13. ure imeli čas, da se opredelijo do predloga vladne strani, ki ga je ta v ponedeljek podala kot svoj končni predlog. Zaradi kratkega roka za opredeljevanje naj bi nekateri svojo odločitev sporočili tudi že po izteku tega roka. Tako za zdaj še ni znano, kako so se odločili sindikati v okviru druge sindikalne pogajalske skupine, Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

Na vladni strani so sicer prepričani, da njihov predlog v pomembnem delu upošteva sindikalne predloge in prinaša tudi administrativne razbremenitve. V nekaterih točkah so se tudi uspeli uskladiti, denimo glede višjega regresa za prehrano med delom in višje kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene, vendar pa je bilo iz sindikalnih vrst že slišati, da gre pri predlogu za celoto.

V KSJS vladnega predloga večinsko ne zavračajo, a njegov sprejem pogojujejo

Sindikati znotraj Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) vladnega predloga v pogajanjih o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov iz leta 2012, spremembe plačilnega dneva in letošnjega regresa večinsko ne zavračajo, a njegov sprejem pogojujejo z nekaterimi spremembami. Na vladni ultimat pa ne pristajajo, so sporočili.

V sporočilu za javnost so pojasnili, da je bila pogajalska skupina konfederacije na ponedeljkovih pogajanjih neprijetno presenečena, saj je vladna stran svoj predlog oblikovala po principu "vzemi ali pusti" in zahtevala odločitve sindikatov v izjemno kratkem času - do danes.

Ministrstvo za finance je obvestilo, da sindikalne centrale ne bodo več sodelovale pri delu Ekonomsko socialnega sveta (ESS), presenetilo. Poudarili so, da si vseskozi prizadevajo za dialog in sodelovanje z vsemi deležniki. Vlada odločitve sindikatov ne komentira.

"Pogajalska skupina KSJS nasprotuje takšnim ultimatom in si želi pravega socialnega dialoga, pogajanj z vladno stranjo z zbliževanjem protipredlogov, kot je to običajno," so zapisali. Dodali so, da so sindikati zdaj potisnjeni "ne le v posamično odločanje do amputiranega paketa", ampak bi se odrekli tudi možnosti pogajanj o vprašanjih, za katera so ves čas pričakovali, da bodo o njih z vladno stranjo oblikovali skupne rešitve (izplačilni dan plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, usklajevanje vrednosti plačnih razredov).

Kot so navedli, je bilo še zlasti negativno sprejeto "nerazumljivo vztrajanje vlade na spremembi plačilnega dne", in sicer tudi v tistih dejavnostih, ki s trenutno veljavnimi plačilnimi dnevi nimajo nikakršnih težav. Poleg tega so opozorili, da sindikati niso seznanjeni niti z besedilom dogovora, ki naj bi ga podpisali.

Vladnega predloga sindikati konfederacije sicer večinsko ne zavračajo, vendar njegov sprejem pogojujejo z nekaterimi spremembami, povezanimi predvsem z zamikom datuma izplačila plač in z vladno zavezo o skorajšnjem nadaljevanju usklajevanja o plačnih razredih, s poudarkom na tistih, vezanih na delovna mesta in javne uslužbence, ki so pod minimalno plačo, so še pojasnili.