Potza je uvodoma predstavila tedensko poročilo za obdobje od 19. do 25. oktobra. Pojasnila je, da so skupno izvedli 1420 nadzorov spoštovanja vladnih odlokov, povezanih z obvladovanjem epidemije. Ob tem so izrekli 141 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 68.400 evrov. 

Potza je še pojasnila, da bo s sprejetjem petega protikoronskega paketa, ki je začel veljati v soboto, odslej na terenu veliko več inšpektorjev, ki bodo nadzirali spoštovanje protikoronskih ukrepov.

Nekoliko podrobneje je pojasnila tudi to, kakšne kazni čakajo kršitelje. Globe se v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih sicer gibljejo med 400 in 4000 evri za posamezno kršitev. Potza je to ponazorila s primerom. Če se torej občan med 21. uro ponoči in 6. uro zjutraj nahaja v skupini, večji od šest ljudi, ob tem pa ne nadene maske, je storil tri kršitve, nagrajen pa bo s tremi globami v skupni višini 1200 evrov. To je Potza podkrepila z besedami, da nas lahko neupravičeni nočni izleti v tem času drago stanejo. Še dražje občana stane, če se ob zgoraj naštetem nahaja tudi izven svoje regije, zdaj občine stalnega prebivališča. Zaradi tega bo moral izkašljati še dodatnih 400 evrov. 

Razpršilnike čim prej

Inšpektorji nadzirajo tudi spoštovanje odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Potza je pojasnila, da so do danes opravili že približno 800 nadzorov, pri tem pa izdali 12 opozoril in 20 upravnih odločb, torej odločb, katerih namen je čim prejšnja namestitev razpršilnikov na predpisanih mestih. Nameščeni morajo namreč biti ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo v vsakem nadstropju. Za kršitev je sicer predpisana globa v višini 1500 evrov za pravno osebo oziroma 500 evrov za samostojnega podjetnika.

Odzivajo se tudi na prijave, od 1. septembra do danes pa so jih prejeli 1222, večinoma na področju gostinjstva, kršenja karantete, nošenja zaščitne maske in živilskih prodajaln. 

Kaj so zelene površine?

Nekoliko podrobneje je pojasnila tudi, kaj se v odloku, ki odreja nošenje zaščitne maske na prostem, smatra kot »zelena površina.« Kot je namreč navedeno v odloku, »pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.« Potza je za ta namen najprej po lastnih besedah »suhoparno povzela uredbo o prostorskem redu.« Tam so zelene površine definirane kot »vse površine, ki izkazujejo določeno mero naravnosti, in to ne glede na lastnino, funkcijo in lego v prostoru.« Pojasnila je, da to torej »niso pločniki in ceste.« Po njenih besedah torej sledi, da je maske na prostem »treba nositi povsod, razen na zelenih površinah in pri rekreaciji. Za rekreacijo recimo da lahko štejemo tudi sprehod, vendar seveda ne po mestnem središču.« »To nam nekako pove že zdrava pamet,« je Potza podčrtala navedeno. Sicer pa je državljane pozvala, naj mask ne nosijo zaradi inšpektorjev, vlade ali policije, temveč zaradi osebne odgovornosti, da zaščitimo sebe in druge. »Če kdaj, je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal,« je zaključila Potza.

Inšpektorji na Šmarni gori?

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je Potzi za konec posredoval tudi vprašanje, povezano z (ne)nošnjo mask na Šmarni gori. Zanimalo ga je, če inšpektorat dogajanje na Šmarni gori nadzoruje, saj naj bi bilo že »večkrat opozorjeno, da ljudje, ko se rekreirajo, ne spoštujejo odloka in se predvsem na vrhu družijo brez da bi se zaščitili.« Potza je jasno povedala, da v tem primeru gre za kršitev odloka, a je pojasnila, da ne ve, ali so nadzor izvajali tudi tam. Če pa bi bil tam inšpektor in bi zaznal kršitev, bi seveda izrekel najprej najverjetneje opozorilo, če pa bi šlo za ponovljeno kršitev ali če si oseba maske ne bi želela namestiti, pa »vsekakor globo.« Nato se je Potza dopolnila, da lahko vprašanje vzame tudi kot »neke vrste prijavo in opozorim kolege in kolegice, da se morda odpravimo v prihodnjih dneh tudi na Šmarno goro.« Kacin je njen odgovor pospremil z navdušenjem. »Odgovor je ne le pravilen, ampak je vzpodbuden,« se je vzradostil vladni govorec.

Na delu tudi policija

Policija pa od sobote naprej nadzoruje in lahko tudi sankcionira morebitne kršitve odloka o omejitvah gibanja in zbiranja ter potovanja, poroča Slovenska tiskovna agencija. Po besedah namestnika generalnega direktorja policije Tomaža Pečjaka je osnovni namen policije z najmilejšimi ukrepi doseči spoštovanje ukrepov. Od torka, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, so policisti opravili nadzore v več kot 4342 krajih. Nekatere nadzore so opravili zaradi prijav občanov, sami pa so ugotovili 288 kršitev. 

Izrekli so 245 opozoril, izdali 118 plačilnih nalogov, v osem primerih pa so o kršitvah obvestili zdravstveni inšpektorat. Številke po oceni Pečjaka kažejo, da so ljudje odloke sprejeli in se jih v največji meri držijo. Policija prejema tudi veliko prijav kršitev s strani državljanov. Večinoma gre za prijave o zbiranju več kot šest oseb ali prijave kršitvah omejitev gibanja oz. da ljudje ne nosijo maske na javnem prostoru, je po poročanju STA še povedal Pečjak. 

Od sobote dalje pa policija izdaja tudi potrdila o karantenah na meji za ljudi, ki vstopajo v državo. Dela je po besedah Pečjaka veliko. Ob tem je pozval, naj se ljudje za potovanja odločajo zgolj, če so res nujna. V karanteni sta po besedah Pečjaka zaradi tveganega stika ali okužbe bližnjega tudi dobra dva odstotka zaposlenih v policiji. 

S poročilom zdravstvenega inšpektorata v zvezi z omenjenimi nadzori in s poročilom o ukrepih policije za preprečevanje širjenja virusa se je danes seznanila tudi vlada.