V začetku tedna smo poročali o nenavadni prekinitvi pogodbe sekretarki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Ani Jakopič. Pri tem smo napačno zapisali, da so Jakopičevi pogodbo prekinili med porodniškim dopustom. Predsednik SDOS Frančišek Verk se je odzval s pojasnilom, da se je Jakopičevi porodniški dopust iztekel 8. aprila letos in je še vedno v delovnem razmerju s SDOS.

»V času imenovanja za sekretarko SDOS je bila Jakopičeva poklicna sekretarka Območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Gorenjsko s sedežem v Kranju, zato sva se dogovorila, da bo v roku nekaj mesecev funkcijo predala nasledniku in v nadaljevanju opravljala le dela in naloge sekretarke SDOS, kar pa se žal ni nikoli zgodilo, zato je Republiški odbor SDOS (RO SDOS) dne 27. novembra 2018 sprejel sklep, v katerem je jasno odločil, da mora sekretarka SDOS gospa Ana Jakopič, univ. dipl. pravnica, svoje delo opravljati zgolj in samo za SDOS, saj se njena plača in vsa ostala nadomestila stroškov z dela v celoti izplačujejo iz sredstev SDOS, kjer je kot sekretarka zaposlena za polni delovni čas od 30. avgusta 2017 dalje,« pravi Verk.

»Vse skupaj še ni bilo dovolj, zato je Jakopičeva še med porodniškim dopustom v vlogi sekretarke VIR ustanovila sindikalno podružnico VIR v Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d. o. o., kjer že deluje Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), ki je član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, kar v SKVNS umevajo kot sovražno dejanje, saj v pričujočem primeru VIR kot Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti posega v gospodarski sektor. To je v nasprotju z veljavnim Statutom VIR, ki velja že od 22. novembra 2016 dalje, na kar so me opozorili trije člani glavnega odbora VIR,« dodaja Verk, ki ocenjuje, da je prišlo do neutemeljene medijske gonje zoper njega in SDOS, saj Jakopičevi pogodba ni bila odpovedana, ta postopek je bil le sprožen. O tem »bo vsekakor odločala skupščina SDOS,« je še napisal v pojasnilu.

»O razrešitvi s funkcije sekretarke SDOS Ane Jakopič bo vsekakor odločila skupščina SDOS, kar pa ne pomeni, da je RO SDOS storil karkoli narobe, ko je ugotovil, da imenovana ne spoštuje pogodbe o zaposlitvi, in ustrezno ukrepal,« pravi Verk, ki ocenjuje, da je prišlo do neupravičene medijske gonje zoper njega in SDOS.