Za veliko število parov, ki so se poročili v letu 2019, je bil najsrečnejši dan 25. maj. V tem letu je namreč na ta dan sklenilo zakonsko zvezo največ parov (271). Mesec v letu 2019 z največ porokami pa je bil junij. V juniju je sklenilo zakonsko zvezo več kot 1100 parov, so podatke zbrali na statističnem uradu.

Število parov, ki so si nadeli poročne prstane, je bilo lani glede na 2018 nižje za 8 odstotkov, število ločitev pa višje za 5,5 odstotka. V tem letu je bilo sklenjenih tudi 54 istospolnih partnerskih zvez (25 moških in 29 ženskih partnerskih zvez). 

Ženini so bili v letu 2019 na dan poroke stari povprečno 36,9 leta in povprečno skoraj tri leta starejši od nevest; te so povprečno štele 34 let. Za večino ženinov (88,5 odstotka) in nevest (88,8 odstotka) je bila to prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,8 leta; neveste, ki so se poročale prvič, pa so bile od ženinov povprečno dve leti mlajše (30,7 leta).

Večina zakonskih zvez je bila sklenjenih med državljani Republike Slovenije. Pri 5390 porokah (ali 80,8 odstotka porok) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Slovenije. Pri 583 sklenitvah zakonskih zvez (ali 8,7 odstotka porok) je bil ženin državljan RS, nevesta pa državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 514 porokah (ali 7,7 odstotka porok) je bila nevesta državljanka Republike Slovenije, ženin pa državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 185 sklenitvah zakonskih zvez (2,8 odstotka) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom.

Lani 5,5 odstotka več ločitev kot leto prej

V letu 2019 se je za razhod odločilo 2476 zakonskih parov ali 129 (5,5 odstotka) več kot v letu 2018. Povprečna starost razvezanih mož je bila 46,8 leta, povprečna starost razvezanih žena pa 43,9 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,3 leta. Štirideset zakonskih zvez se je razvezalo že v prvem letu zakona.

Večina otrok ob ločitvi dodeljena mami

V polovici oziroma 1261 razvezanih zakonskih zvezah iz leta 2019 ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok; v preostalih 1215 (ali 49,1 odstotka) razvezanih zakonskih zvezah pa je bilo ob ločitvi skupaj 1980 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok, 67,9 odstotka, je bila ob razvezi dodeljena materam; očetom je bilo dodeljenih 5,3, obema staršema pa 24,3 odstotka otrok.

poroka, prstan, zakonca, ločitev
Dreamstime
Največ parov se je lani poročilo 25. maja.

Podravje: na vsake tri poroke ena razveza

Na širšem območju Podravja se je lani poročilo 527 parov (4 odstotki več kot leto prej in kar 35 odstotkov več kot leta 2009). Največ seveda v Slovenski Bistrici, in sicer 94, sledi Ptuj z 78 porokami ter Rače - Fram in Ormož s 33 sklenitvami zakonskih zvez. Najmanj parov si je večno zvestobo obljubilo v Svetem Tomažu in Središču ob Dravi, in sicer po trije. Slednji dve občini sta na zadnjem mestu, tudi če število porok preračunamo na 1000 prebivalcev. Se pa na vrhu seznama občin pojavi Trnovska vas, kjer se je v povprečju na 1000 prebivalcev poročilo 7,4 para, sledi Cerkvenjak s 7,2 poročenima paroma na 1000 prebivalcev.

Število parov, ki se odločijo za sprehod pred oltar oziroma pred matičarja, torej narašča, a na drugi strani se viša tudi število parov, ki se odločijo za prekinitev zakonske zveze. Lani se je ločilo 157 parov (14 več kot leto prej). Največ zakoncev se je za razhod odločilo na Ptuju – 30 (deset manj kot leta 2009), sledi Slovenska Bistrica s 27 ločitvami. V Žetalah in Cerkvenjaku razveze niso zabeležili. Najvišje na lestvici občin Podravja po številu razvez na 1000 prebivalcev se je znašla haloška občina Podlehnik, kjer se je lani razšlo pet zakonskih parov oziroma sta propadla 2,8 zakona na 1000 prebivalcev (leta 2009 so skupno zabeležili eno ločitev). Sledita občini Dornava in Gorišnica.