Med drugim je za financiranje kriznega dodatka v javnem sektorju iz splošne proračunske rezervacije različnim uporabnikom razporedila 31,6 milijona evrov.

Sredstva bodo namenjena za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije covida-19 po prvem protikriznem zakonu in dodatka za rizične razmere po kolektivni pogodbi za javni sektor.

Zdravstveni zavodi, vrtci, lokalne skupnosti

Zdravstveni zavodi, ki so bili središče dogajanja med epidemijo, so sicer do minulega petka npr. vložili za 44,9 milijona evrov zahtevkov za izplačilo dodatkov za delo v času epidemije novega koronavirusa.

Ministrstvu za izobraževanje pa je vlada iz splošne proračunske rezervacije prerazporedila še sredstva v višini 6450 evrov za enkratni solidarnostni dodatek za 43 študentov višjih šol.

Iz splošne proračunske rezervacije je ob tem vlada ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport razporedila sredstva v višini 2,8 milijona evrov, in to za pokrivanje izpada prihodka za javne in zasebne vrtce. Na podlagi prvega protikriznega zakona namreč zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo sredstva iz državnega proračuna v višini 85 odstotkov za posameznega otroka.

Hkrati je v omenjenem zakonu določeno, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni uporabniki proračuna, ki v času trajanja epidemije niso izvajali javnih storitev, teh uporabnikom niso zaračunali, vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna in protikrizna sredstva, pa se krijejo iz državnega proračuna.

Nizke pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja

Ministrstvo za finance je ob tem znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo tudi sredstva v višini 86.407,42 evra. Ta bodo namenjena za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike nizkih pokojnin in prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji.