Za tiste, ki so ostali na cesti, se občinske službe in humanitarne organizacije trudijo, da bi jim priskrbele vsaj hrano, ponekod pa tudi tuše, saj so javne sanitarije zaprte. "Brezdomci so v teh časih še posebej ogroženi, saj je njihovo zdravstveno stanje že tako ali tako slabše in bi bilo soočenje z virusom zelo težko," je povedal Darko Bračun iz Nadškofijske karitas Maribor. V njihovem zavetišču dajejo streho 24 brezdomcem. Še pred razglasitvijo epidemije so strogo omejili vstope in izstope, da bi preprečili vnos okužbe. Stanovalci morajo vzdrževati ustrezno osebno higieno in si razkuževati roke, zaščitne maske in rokavice pa so zaenkrat obvezne le za zaposlene. Okužb s covidom-19 znotraj zavetišča zaenkrat niso zabeležili, opažajo pa več potreb po psihosocialni pomoči, tudi zaradi omejenega gibanja stanovalcev. 

Društvo Kralji ulice je pred dnevi opozorilo, da so zavetišča za brezdomce prenapolnjena, zato se brezdomci v strahu pred okužbo vračajo na ulice. Po besedah Bračuna se tudi sami zavedajo, da bivalne razmere v zavetiščih niso idealne, še posebej, ko se država sooča z epidemijo, a poskušajo v danih razmerah narediti vse, da ljudi, ki so ostali brez doma, obvarujejo pred okužbo. 

Vseh 24 postelj je polnih tudi v zavetišču za brezdomce, ki deluje pod okriljem mariborskega centra za socialno delo (CSD), ostalim pa poskušajo pomagati vsaj z zagotovitvijo toplega obroka v socialni kuhinji. Težava je zaprtje javnih sanitarij v mestu, prav tako je začasno ustavljeno delovanje zdravstvene ambulante za osebe brez zavarovanja. 

Ljubljana

V Ljubljani so brezdomcem na voljo sanitarije s tušem in pralnico na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Zavetišče za brezdomce, ki sodi pod okrilje ljubljanskega CSD, ne sprejema novih uporabnikov, ker je trenutno polno, razdelilnica hrane pa poteka zunaj prostorov zavetišča in pod strožjimi higienskimi ukrepi. So pa iz Mestne občine Ljubljana (MOL) sporočili, da so brezdomcem začasno zagotovili nove prostore. Na voljo sta jim že tako zavetišči na Poljanski cesti, ki ga upravlja CSD Ljubljana, ter zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog, ki ga upravlja Društvo Šent. V MOL se sicer zavedajo, da prostorov, kjer bi brezdomci lahko bivali in spali, primanjkuje, zato so jim za začasno zavetje in streho nad glavo omogočili uporabo stavbe na Rimski cesti 3. Prostor velikosti 345 kvadratnih metrov so namreč brezplačno predali v upravljanje Društvu Kralji ulice, vanj pa so namestili 20 zložljivih postelj z odejami in rjuhami ter zagotovili brezplačno vodo, elektriko in ogrevanje. Za red, razkuževanje in čistočo morajo poskrbeti Kralji ulice.

Iz občine še sporočajo, da Javni stanovanjski sklad MOL oddaja stanovanjske enote tudi nevladnim organizacijam, ki zagotavljajo javni interes na stanovanjskem področju in v njih izvajajo programe nastanitve. Društvo prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote ima tako v najemu eno stanovanjsko enoto, postopek oddaje druge enote je v teku, Društvo Kralji ulice pa ima v najemu devet stanovanjskih enot.

Nova Gorica

Ker so morali zavetišče za brezdomce v Novi Gorici zapreti, je novogoriška občina poskrbela za postavitev dveh zabojnikov za prenočevanje in kemičnega stranišča v bližini dnevnega centra za brezdomce in uporabnike prepovedanih drog. V sodelovanju z osebjem društva Šent bo po napovedih poskrbljeno, da bodo imeli brezdomci dnevni dostop do sanitarij in tuša ob vnaprej določenih terminih, individualno po dogovoru. Prav tako so deležni dnevnega toplega obroka, na voljo jim je tudi pitna voda.

Prejšnji teden je v javnost prišla informacija o obolelem brezdomcu, ki naj bi bil okužen z novim koronavirusom. Osebo so testirali, test pa je bil negativen, so povedali na novogoriški občini.

Koper

Delo so močno prilagodili tudi v dnevnem centru za pomoč brezdomcem Škofijske karitas Koper v Bertokih. Kot je pojasnila vodja centra Darja Zver, so zdaj namesto petkrat odprti dva dni v tednu. Storitve, ki so na voljo brezdomnim, so omejili na uporabo tuša in sanitarij ter polnjenje mobilnega telefona, če ga imajo. Poleg tega jim ob vsakem obisku nudijo tudi paket s hladno prehrano, ki so ga prej lahko dobili le enkrat tedensko. "Zavedamo se, da ta skupina živi od ljudi, ki hodijo v trgovine, ki se zadržujejo zunaj, tega pa zdaj ni," je navedla Zverova. 

Če so v Bertokih prej spodbujali uporabnike, da se čim dlje zadržujejo v dnevnem centru in navezujejo stike, je zdaj obisk centra omejen na največ dve osebi, s tem da ena uporabi tuš in druga prejme prehranski paket. Po vsaki uporabi tuš temeljito razkužijo, tako da lahko v eni izmeni izvedejo največ sedem tuširanj. Tudi Zverova je opozorila na psihološko stisko njihovih uporabnikov, ki jih je v trenutni situaciji strah in potrebujejo sogovornika vsaj za telefonski pogovor.