Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) se srečujejo z mnogo vprašanj, kako postopati in na koga se obrniti glede povračila vplačil za potovanja. Turistične agencije vztrajajo, da so potrošniki upravičeni le do dobropisa oziroma vrednostnice, ki jo bodo lahko uporabili za potovanje v poznejšem obdobju. Tržni inšpektorat, kamor se stranke obračajo zaradi zavrnitve zahteve za vrnitev vplačil, pa odgovarja, da njihovih prijav ne morejo obravnavati, dokler na ravni države oziroma Evropske unije ne bodo sprejeta stališča oziroma rešitve tega vprašanja.

Zakonodajo je treba spoštovati

ZPS poudarja, da je treba tudi v času izrednih razmer spoštovati zakonodajo. To so v skupni izjavi za javnost poudarili tudi predsedniki države, državnega zbora, državnega sveta in vlade. Zakon o varstvu potrošnikov jasno določa pravice potrošnikov v primeru odpovedi zaradi izrednih razmer, in sicer nalaga organizatorju potovanja, da potrošniku vrne vsa plačila v roku 14 dni po odpovedi, brez kakršnihkoli odbitkov. 

odpovedan let
Dreamstime
Vrnitev vplačil za turistične agencije je težka, a ne more biti razlog za kršitev zakonodaje.

Kaj pa izredne razmere? 

Na ZPS poudarjajo, da je treba upoštevati, da so zaradi pandemije koronavirusa nastale izredne razmere, kakršnih še ni bilo, in da bodo zagotovo vplivale na celotno družbo, tako na gospodarstvo kot tudi na potrošnike, ki se že srečujejo s finančno stisko, nekateri tudi z eksistenčno. »Nedvomno je obveznost vračila vplačil za turistične agencije zelo težka, vendar pa to ne more biti razlog za kršitev zakonodaje. Prepričani smo, da mora pri reševanju te situacije turističnemu gospodarstvu priskočiti na pomoč država v sklopu interventnih ukrepov,« je izpostavila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, in dodala: »Na ZPS smo ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za varstvo potrošnikov, že 17. marca 2020 poslali dopis in predlagali, da se problematika vračanja vplačil zaradi odpovedi potovanj rešuje z zagotovitvijo posebnega jamstva za izdane dobropise ali vrednostnice, s katerim bo poleg turističnih agencij za izplačilo dobropisa jamčila tudi država. Ocenjujemo, da bi se na  podlagi takega jamstva potrošniki lažje odločali za sprejem dobropisa ali odlog vrnitve vplačil na poznejši čas, kar bi bistveno olajšalo položaj turističnih agencij.«