Čeprav v zadnjem vladnem odloku o omejitvi gibanja med občinami posebno potrdilo ni predpisano, pa na policiji vseeno svetujejo, da imate ob sebi karkoli, kar dokazuje vaše trditve o nujnosti vaše poti v drugo občino! Tako jim boste po njihovih besedah olajšali delo, sebi pa skrajšali postopek.

Vladno uredbo o začasni prepovedi prepovedi gibanja zunaj občin bivanja so podprli številni župani slovenskih občin, a ta prepoved odpira številna vprašanja glede izvajanja nadzora gibanja državljanov. Pri tem bodo namreč poleg policistov lahko sodelovali tudi občinski redarji in pripadniki civilne zaščite. Občinski redarji lahko že po veljavni zakonodaji v določenih primerih legitimirajo posameznika, pripadniki civilne zaščite tega pooblastila nimajo.

Ministrstvi sta se zavili v molk

V skladu z vladnim odlokom lahko posamezne občine dodatno omejijo gibanje na določenih območjih. Za nadzor izvajanja tako vladnega kot tudi občinskega sklepa pa lahko župani aktivirajo vpoklicane pripadnike civilne zaščite. »Če pri nadzoru pripadnik civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije,« je zapisano v vladni uredbi.

Postavlja se vprašanje, kako bo pripadnik civilne zaščite sodeloval pri nadzoru in kakšna so njegova pooblastila. Legitimacija s strani pripadnika civilne zaščite je po oceni nekaterih pravnih strokovnjakov vsaj sporna, saj bi moralo biti takšno pooblastilo zapisano v zakonu. 

Kako se bodo reševali spori na kraju samem, saj pripadniki civilne zaščite niso izurjeni v komunikaciji s posamezniki glede na karakter, socialne in druge okoliščine. Prav tako v nasprotju s policisti niso izučeni v prepoznavanju govorice telesa. Kakšna bo odgovornost pripadnikov civilne zaščite, saj bo lahko prihajalo tudi do zlorab oziroma zlonamernih prijav, bodo pripadniki civilne zaščite postali novodobni »špiclji«?

O dilemah in vprašanjih glede vloge pripadnikov civilne zaščite v postopkih nadzora omejitve gibanja prebivalcev med občinami smo povprašali tako ministrstvo za notranje zadeve, ki je vladno uredbo pripravilo, kot tudi ministrstvo za obrambo, pod okrilje katerega spada civilna zaščita, a do zaključka redakcije niso odgovorili na naša vprašanja.

Škofja loka
STA
V Škofji Loki bodo prepovedali zadrževanje na najpriljubljenejših izletniških točkah

V Mariboru in Škofji Loki dodatne omejitve

Kot že zapisano, vladno uredbo pozdravljajo v večjih občinah. V Mariboru in Škofji Loki so že napovedali, da bodo vladni odlok še nadgradili. V Škofji Loki bodo prepovedali zadrževanje oziroma parkiranja na nekaterih najpriljubljenejših izletniških točkah, kot so Križna gora, Crngrob in Lubnik.

V štajerski prestolnici pa še pripravljajo ukrepe omejevanja gibanja na najbolj izpostavljenih točkah, na kritičnih mestih bodo namestili tudi informacijske table. Števili preostali župani so sicer napovedali, da bodo v primeru nespoštovanja omejitev gibanja tudi sami znotraj občine dodatno zaostrili omejitve.