Odlok, ki ga je danes sprejela vlada in o katerem je s sporočili SMS že začela obveščati državljane, se ne bo uporabljal za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

V boju za zajezitev širjenja novega koronavirusa je odrejena začasna prepoved gibanja in zbiranja na javnih površinah. Izjeme veljajo za pot v službo in nazaj, dovoljen bo odhod do najbližje trgovine, do bencinske črpalke, v bolnišnico, lekarno in še nekaj izjem, je v Dnevniku na Televiziji Slovenija pojasnil Hojs. Te "nujne" poti bo lahko opravil le posameznik. Obstajajo pa izjeme. Po teh opravkih bodo lahko skupaj šli člani tudi družine ali tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. In kazni za kršitelje? Od 70 do 400 evrov.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji je bolj jasno razložen na straneh vlade. 

Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
 • dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

V okviru zgoraj navedenih izjem se gibanje dovoljuje tudi:

- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Skratka, če boste šli sami ali z družinskimi člani na sprehod, vas ne smejo oglobiti. Do javnega parka in sprehajalne površine pa je tudi nekako treba priti.