Razlog za neizplačilo nagrade ob koncu leta je nedoseganje gospodarskega načrta, so pojasnili v skupini Sij. Reprezentativni sindikati družb so namreč maja letos z družbami skupine Sij podpisali dogovor o izplačilu regresa in nagrade za poslovno uspešnost. Znotraj dogovora so bili usklajeni tudi kriteriji za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, in sicer da se nagrada za poslovno uspešnost izplača v primeru doseganja gospodarskega načrta družbe.

"Ker gospodarski načrti družb Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems ni bil realiziran, nagrada za poslovno uspešnost, enako kot v ostalih družbah skupine Sij, v letu 2019 ne bo izplačana. V družbi Sij Zip center, ki je edina uresničila načrtovani gospodarski načrt, bo izplačana nagrada za poslovno uspešnost v letu 2019 v višini 250 evrov bruto," so navedli v skupini.

Zaposleni v koroških družbah skupine Sij so bili o tem, da božičnica ne bo izplačana, seznanjeni v sredo.

Zaradi neizplačil so zaposleni v ostalih ravenskih družbah skupine Sij razburjeni, v Metalu naj bi razmišljali celo o ustavitvi dela proizvodnje.

Gospodarski načrt so želje lastnika

Predsednik Skei konference v družba Sij na Ravnah na Koroškem in glavni sindikalist v Metalu Boris Štriker je v zvezi s tem dejal, da z letošnjim gospodarskim načrtom Metala v sindikatih sploh niso bili seznanjeni, podobno kot že prej tri leta ne. Ob tem pa je spomnil, da so božičnico prejeli tudi leta 2008 v času krize, letos pa je torej zaradi nedoseganja gospodarskega načrta ne bodo prejeli. "Gospodarski načrt so želje lastnika, lahko ga postavi zelo visoko. To za mene ni vzrok za neizplačilo," je dodal Štriker.

V skupini Sij pa so ob tem navedli še, da so zaposleni letos prejeli krepko višji regres kot lani. Ta je letos v vseh družbah znašal 1400 evrov neto, razen v Zip centru, kjer je znašal 1200 evrov neto. Razliko do zneska v višini 300 evrov bruto, ki se v letu 2019 priznava kot davčna olajšava, bi družbe izplačale kot nagrado za poslovno uspešnost ob koncu leta, pod pogojem, da družbe izpolnijo gospodarske načrte, so še navedli v skupini Sij.

Poleg omenjenih družb Sij Metal in Sij Ravne Systems božičnice tudi ne bodo prejeli zaposleni v družbah Sij Acroni, Sij SUZ in Sij Elektrode.