Letošnji nagrajenci so Cvetka Belc, Franjo Čretnik, Jože Drobež, Mirjam Frankovic Franetič, Albina Karmuzel, Darko Marković, Jožef Ograjenšek, Ema Perkovič, Tone Simončič, Jure Sodja, Mojca Stopar, Bela Szomi Kralj, Otokar Vačovnik in Darko Zavrtanik.

V času bliskovitih sprememb, ko se ljudje vedno bolj delimo in drobimo, prostovoljstvo predstavlja zelo pomemben in dobrodošel gradnik družbe, ki ohranja neke medčloveške vezi, je ob robu današnje podelitve dejal predsednik DS Alojz Kovšca in ob tem  opozoril, da ljudje prepogosto preveč pričakujejo od države in mislijo, da bo država reševala probleme malega človeka.

"Država lahko težave rešuje sistemsko, a človek človeku roko in človek človeku kruh, to ni več v domeni države, to je v domeni ljudi. Če bomo izgubili ta čut za prostovoljstvo, za medsebojno pomoč, ni družbenega sistema, ki bi to nadomestil, in ni možnosti, da bo družba daljnoročno preživela," meni predsednik DS.

V Sloveniji je bilo leta 2016 več kot 96.800 evidentiranih prostovoljcev, lani pa skupno že kar 244.304. Leta 2018 so prostovoljci in prostovoljke opravili skoraj deset milijonov ur prostovoljskega dela.

Razloge za tako priljubljenost prostovoljstva med Slovenci Kovšca vidi predvsem v zgodovini države. "Slovenci smo bili vedno pod neko tujo oblastjo in smo si sami pomagali neinstitucionalno pomagali tako ali drugače. Vedno smo znali stopiti skupaj, ko je bilo hudo," je pojasnil. V pogojih starajoče se družbe, ko bo prebivalstvo čedalje bolj potrebno pomoči, pa bo po njegovem mnenju ta slovenska navada postala še zelo pomembna.

Podelitev je letos sicer potekala v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), saj v dvorani DS potekajo obnovitvena dela. Po mnenju predsednice ZSSS in državne svetnice Lidije Jerkič, ki se je prav tako udeležila slovesnosti, si ne bi mogli izbrati boljše zgradbe za podelitev, saj sindikati sodijo med največje prostovoljske organizacije v državi.

Združeni narodi so mednarodni dan prostovoljstva, 5. december, razglasili leta 1985, namenjen pa je predvsem promociji prostovoljnega dela. Letos poteka pod geslom Prostovoljstvo za vključujočo družbo.